Lista prowadzonych inwestycji

Krótka charakterystyka prowadzonych inwestycji

(aktualizacja: wrzesień 2020 r.)

 

Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów wraz z rozbudową stacji 400 kV Stanisławów oraz stacji 400/220/110 kV Ostrołęka oraz z wprowadzeniem do stacji 400(220)/110 kV Wyszków

Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w zakresie rozbudowy infrastruktury przesyłowej w Polsce. Podstawowym jej zadaniem jest stworzenie połączenia które wpłynie na wzrost bezpieczeństwa zasilania centralnej i północnej części kraju oraz poprawę warunków pracy sieci elektroenergetycznej. Obecnie do przesyłu energii elektrycznej z północy do centralnej i południowej części Mazowsza służy praktycznie wyłącznie eksploatowana od blisko 50 lat linia 220 kV Ostrołęka – Miłosna. Powstanie nowego połączenia gwarantującego większe zdolności przesyłowe i ograniczenie strat energii elektrycznej jest więc niezbędne dla utrzymania stabilnych i bezpiecznych dostaw do odbiorców końcowych. Nowe połączenie będzie miało ponad 100 km i połączy ze sobą trzy stacje elektroenergetyczne Ostrołęka, Wyszków oraz Stanisławów.

https://liniaostrolekastanislawow.pl/

 

Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna

Budowa linii 2x400 kV Kozienice – Miłosna ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Istniejąca jednotorowa linia 400 kV relacji Kozienice – Miłosna została zaprojektowana pod koniec lat 60. XX w, a wybudowana w 1970 roku. Linia przebiega przez dziesięć gmin, łącząc stację elektroenergetyczną Miłosna z elektrownią i stacją elektroenergetyczną Kozienice. Inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejącej jednotorowej linii 400 kV na linię dwutorową.

www.liniakozienice-milosna.pl

 

Budowa stacji 400(220)/110 kV Wyszków

Budowa stacji 400/110 kV Wyszków ma istotne znaczenie dla poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w rejonie Wyszkowa i północnego Mazowsza. Stacja zapewni ciągłość zasilania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 110 kV.
Zadaniem SE Wyszków będzie m.in. transformacja napięcia z 400 kV na 110 kV, tak by energię można było przesyłać dalej do odbiorców końcowych.

www.stacjawyszkow.pl

 

Budowa stacji 220/110 kV Praga (Żerań) wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna-Mory

Projektowana stacja 220/110 kV Praga jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie energii elektrycznej w ujęciu regionalnym i krajowym. Ma na celu umożliwienie wyprowadzenia mocy z bloku gazowo-parowego 505 MW Elektrociepłowni Żerań oraz zwiększenie pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej na terenie aglomeracji warszawskiej.

https://stacjapraga.pse.pl

 

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna

Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna wpisana jest w szeroko zakrojone plany PSE S.A., zgodnego z rządowym programem Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Obecnie istniejąca linia Mikułowa - Czarna, od 1964 r. stanowi ważny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Od jej bezpiecznej i prawidłowej pracy zależą nie tylko dostawy energii elektrycznej do niemal trzech milionów odbiorców w województwie dolnośląskim, ale również do użytkowników w innych regionach Polski, gdzie przesyłana jest energia pochodząca z elektrowni Turów. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami długość linii ma wynieść około 129 kilometrów (budowa nowej linii - ok. 96 km i wymiana przewodu odgromowego ok. 33 km). Inwestycja zakłada podłączenie budowanej sieci do modernizowanej stacji elektroenergetycznej Mikułowa oraz do słupa nr 234, a także wymianę przewodu odgromowego na odcinku od słupa nr 234 do stacji Czarna.

http://www.liniamikulowaczarna.pl/

 

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 kV Mikułowa

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 kV Mikułowa jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców na Dolnym Śląsku. Nowa instalacja zastąpi funkcjonującą od ponad 50 lat linię 220 kV.

Budowa nowej infrastruktury pozwoli efektywnie przesyłać energię elektryczną niezbędną dla rozwoju gospodarki Dolnego Śląska, realizacji kolejnych inwestycji w regionie, a co za tym idzie - tworzenia nowych miejsc pracy. Pozwoli także wyeliminować ryzyko awarii, na jakie narażona jest wysłużona sieć przesyłowa oraz skutecznie ograniczyć przerwy w dostawach prądu.

https://mikulowaswiebodzice.pl/

 

Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice

Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice to inwestycja prowadzona w województwie lubuskim. Jej realizacja będzie polegała na wykonaniu metodą kompleksową dwutorowego napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV. Budowa będzie odbywała się na odcinku od stacji Pasikurowice do stacji Czarna i w kierunku stacji Mikułowa. Modernizacji zostanie poddany jednotorowy odcinek istniejącej linii 400 kV Czarna - Pasikurowice pomiędzy słupem nr 90 a stacją Czarna. Zmodernizowany będzie również trakt światłowodowy pomiędzy stacjami Czarna i Pasikurowice.

http://www.liniaczarnapasikurowice.pl/

 

Budowa linii 400 kV Baczyna – Krajnik

Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w zachodniej Polsce. Nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo, stabilność i efektywność przesyłania energii elektrycznej do odbiorców i umożliwi dalszy rozwój gospodarczy kraju.

Inwestycja polega na budowie ok. 70 kilometrowego odcinka dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z traktami światłowodowymi, pomiędzy istniejącą stacją energetyczną w Krajniku (gmina Gryfino) oraz planowaną stacją w miejscowości Baczyna (gmina Lubiszyn).

http://linia-krajnik-baczyna.pl/

 

Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska

Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska obejmuje postawienie odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV na trasie od stacji elektroenergetycznej Plewiska do stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina oraz rozbiórki istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina  – Plewiska na całej jej długości. Nowa linia istotnie obniży ryzyko wystąpienia rozległych awarii energetycznych oraz będzie jednym z filarów zasilania województwa wielkopolskiego. Jej budowa wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego i umożliwi rozbiórkę istniejącej, mocno wyeksploatowanej linii 220 kV.

http://www.liniapilaplewiska.pl/

 

Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska

Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska jest elementem tworzenia niezawodnego systemu elektroenergetycznego, niezbędnego dla rozwoju gospodarczego regionu, w tym gmin, przez które przebiega. Celem projektu jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w północno-zachodniej części Polski. Inwestycja ma na celu wzmocnienie układu sieci w zakresie wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec oraz poprawę warunków wyprowadzenia mocy z odnawialnych źródeł energii (OZE) zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra. Ponadto, realizacja projektu wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE.

Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową / rozbudową / modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

https://baczyna-plewiska.pl/

 

Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północnej części kraju. Wpłynie na poprawę zasilania województwa kujawsko-pomorskiego oraz aglomeracji bydgoskiej i grudziądzkiej. Jest ważnym elementem "Planu rozwoju sieci przesyłowej do 2025 r.". Linia elektroenergetyczna o długości około 74 km zastąpi wyeksploatowaną linię 220 kV pomiędzy Jasińcem i Grudziądzem Węgrowo.

http://www.liniajasiniecgrudziadz.pl/

 

Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

Dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo jest kolejną inwestycją PSE S.A. w północnej Polsce. Projekt przewiduje wybudowanie ok. 120 km napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV, która zastąpi eksploatowaną dotychczas linię 220 kV. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie Pomorza i Pomorza Zachodniego oraz usprawnienia przesyłu energii elektrycznej z południa na północ Polski.

http://www.liniagdanskzydowo.pl/

 

Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec

Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec będzie służyła do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów i przesyłania energii na północ Polski. Nowa infrastruktura będzie gwarantowała ciągłość i bezpieczeństwo dostaw oraz umożliwi w przyszłości przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nowych źródeł energii - elektrowni konwencjonalnych, gazowych, farm wiatrowych i solarnych.

http://www.liniajasiniecpatnow.pl/

 

Budowa linii 400 kV Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń

Linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń będzie łączyła trzy stacje elektroenergetyczne istotne dla zasilania znacznych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Ma ona szczególne znaczenie ponieważ większość energii zużywanej w tym regionie jest przesyłana, a nie produkowana na miejscu. Ponadto budowana linia zastąpi istniejącą linię 220 kV, która zostanie zdemontowana. Inwestycja realizowana jest w ramach rozbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

http://www.liniagrudziadzgdansk.pl/

 

Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV Kromolice
/poprzednia nazwa: Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice/

Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV Kromolice ma na celu m.in. poprawę pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-zachodniej Polsce, stabilny przesył energii elektrycznej do rejonu aglomeracji poznańskiej, której zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie ponad dwukrotnie szybciej niż średnioroczny wzrost zapotrzebowania w skali kraju. Szczególnie ważne jako zapewnienie bezpiecznej alternatywy dla dostaw energii elektrycznej z ZE Pątnów-Konin.
Dodatkowo linia Ostrów – Kromolice jest głównym traktem przesyłowym energii elektrycznej, pozwalającym wyprowadzić jej dostawy z Elektrowni Bełchatów w kierunku północno-zachodnim.

 

Budowa linii 220 kV Glinki – Recław

Budowa linii 220 kV Glinki – Recław wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa zasilania północnej części województwa zachodniopomorskiego i aglomeracji szczecińskiej, pewność zasilania i poprawę warunków równowagi aglomeracji szczecińskiej, poprawę niezawodności funkcjonowania krajowego systemu przesyłowego, zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Zadanie polega na budowie nowej linii jednotorowej 220 kV o długości 33,6 km i modernizacji istniejącej linii 220 kV na odcinku o długości 15,2 km.

http://www.glinki-reclaw.pl/

 

Budowa linii 220 kV Pomorzany – nacięcie linii Krajnik – Glinki

Budowa linii 220 kV Pomorzany – nacięcie linii Krajnik – Glinki jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno - zachodniej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej, zwłaszcza w jej lewobrzeżnej części. Wykonane prace umożliwią wyprowadzenie mocy z planowanego do uruchomienia bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany. Pozwolą także na przyłączenie do sieci nowych źródeł wytwórczych. Potrzeba wzmocnienia zasilania Szczecina przez doprowadzenie mocy o dużej niezawodności do rozdzielni 110 kV Pomorzany z Elektrowni Dolna Odra jest niezbędne, co wykazały wydarzenia z 2008 r.

http://www.pomorzany-krajnik.eu/

 

Przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki

Przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki obejmuje przebudowę jednotorowych odcinków istniejącej linii 220 kV Krajnik – Glinki od słupa nr 57 (gm. Kołbaskowo) do słupa nr 102 (gm. Dobra) oraz od słupa nr 125 (gm. Police) do stacji Glinki na odcinki dwutorowe 220 kV, modernizacji istniejących i nieprzebudowywanych odcinków linii 220 kV (prace w tej części inwestycji obejmą przede wszystkim wymianę przewodu odgromowego oraz budowę nowych traktów światłowodowych na całej linii - od stacji Krajnik do stacji Glinki). Zmodernizowana linia obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych oraz poprawi niezawodność całego KSE.

http://www.liniakrajnikglinki.pl/

 

Budowa linii 220 kV Radkowice – Kielce Piaski

Budowa linii 220 kV Radkowice – Kielce Piaski  jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w rejonie kieleckim. Jednotorowa linia napowietrzna o napięciu 220 kV połączy stacje elektroenergetyczne Radkowice oraz Kielce Piaski, co umożliwi dostarczanie energii elektrycznej do stacji Kielce Piaski dwoma liniami 220 kV - istniejącą ze stacji Kielce i ze stacji Radkowice

Poprzez budowę linii 220 kV łączącej stację elektroenergetyczną 220/110/15 kV Kielce Piaski ze stacją 220/110/15 kV Radkowice, zamknięty zostanie układ pierścieniowy o napięciu 220 kV wokół Kielc.

http://www.kielcepiaskiradkowice.pl/

 

Budowa linii 400 kV Chełm – Lublin Systemowa

Budowa linii 400 kV Chełm – Lublin Systemowa polega na budowie dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji Chełm – Lublin Systemowa oraz traktów światłowodowych i stanowi ważny element zaplanowanej rozbudowy sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Zadanie to powiązane jest bezpośrednio z planowaną rozbudową stacji 400/110 kV Lublin Systemowa oraz stacji 220/110 kV Chełm.

http://www.chelm-lublin.pl/

 

Modernizacja stacji 220/110 kV Rożki

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Rożki została wybudowana w roku 1953 i jest ważnym elementem wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Rożki to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego całego kraju, w tym w szczególności dla obszaru radomskiego, gdzie zapotrzebowanie na energię elektryczną systematycznie rośnie. Przedsięwzięcie ma także istotne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego całego Mazowsza, wpłynie również na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców gminy Kowala.

https://stacjarozki.pse.pl

 

Budowa połączenia kablowego HVDC Polska – Litwa

Interkonektor Harmony Link - połączenie energetyczne Polska-Litwa jest elementem strategicznego projektu Unii Europejskiej synchronizacji krajów bałtyckich z siecią energetyczną Europy kontynentalnej. Projekt realizowany jest wspólnie przez PSE oraz LitGrid – operatorów systemów przesyłowych Polski i Litwy. Połączenie będzie wymagało położenia dwóch kabli prądu stałego High Voltage Direct Current (HVDC) na dnie morskim oraz pod ziemią na krótkim odcinku lądowym. Punktem przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na obszarze Polski będzie stacja elektroenergetyczna Żarnowiec (SE Żarnowiec), a na Litwie stacja Darbenai. W ramach inwestycji, w sąsiedztwie SE Żarnowiec planowana jest budowa nowej stacji przekształtnikowej. 

Harmony Link jest jednym z elementów niezbędnych do przeprowadzenia procesu synchronizacji systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej. Obecnie państwa bałtyckie są połączone z rosyjskim systemem IPS/UPS.

https://harmonylink.eu/

 

Budowa nowej stacji 400 kV Choczewo – CWO – z wyprowadzeniem mocy do nacięcia linii ZRC-SLK
Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo – Żarnowiec
Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo – Gdańsk Przyjaźń
Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo do nacięcia linii 400 kV Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo
Budowa nowej stacji 400 kV Krzemienica – KZE – z wprowadzeniem do linii 400 kV Dunowo – Słupsk i linii 400 kV Słupsk – Żydowo Kierzkowo

W związku z planowaną budową Morskich Farm Wiatrowych (MFW) na Bałtyku powstała potrzeba rozbudowy sieci elektroenergetycznej na północy kraju, aby wyprowadzić moc powstałą w tych farmach. Obecnie budowa MFW planowana jest przez spółki zależne PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Orlen S.A., czyli odpowiednio PGE Baltica sp. z o. o. i Baltic Power sp. z o. o., ale należy się spodziewać zwiększonej aktywności ze strony innych inwestorów.
Przewidywana moc z MFW, określona w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. wynosi ok. 8 GW, co będzie stanowić znaczny odsetek całej mocy zainstalowanej na terenie kraju. Inwestycje w farmy wiatrowe, będąc jednym z ważniejszych elementów transformacji energetycznej Polski, mają ogromne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jednocześnie wymagają istotnego wzmocnienia sieci przesyłowej na obszarze Pomorza.

https://pomorzedajemoc.pse.pl

 

Budowa linii 400 kV Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina

Budowa linii 400 KV Dunowo – Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpiecznej pracy sieci przesyłowej w północno-zachodnim rejonie Polski. Inwestycja wpływać będzie m.in. na zwiększenie możliwości przesyłowych na połączeniu transgranicznym Niemcy – Polska – Szwecja - Litwa, a tym samym zwiększa aktywny udział Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w wewnętrznym rynku Unii Europejskiej. Projektowana linia 400 kV poprawiać będzie także warunki wyprowadzenia mocy z istniejących i projektowanych farm wiatrowych, w tym lokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Nowa linia 400 kV zastąpi istniejące linie 220 kV wybudowane w latach 60. I 70.

 

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w aglomeracji warszawskiej oraz w północno-wschodnim i centralnym rejonie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Rozbudowa pozwoli również na wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice oraz poprawę warunków pracy sieci elektroenergetycznej.

 

Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice

Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice polega na modernizacji wybudowanej w latach 70-tych stacji elektroenergetycznej 220/110 kV i jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej w regionie dolnośląskim. Stacja jest ściśle powiązana z rozwojem huty Miedzi Głogów należącej do KGHM Polska Miedź, co ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

http://www.stacja-zukowice.pl/

 

Modernizacja linii 400 kV Krajnik-Vierraden w celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy

Modernizacja linii 400 kV Krajnik – Vierraden w celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w regionie północno-zachodniej Polski.
Inwestycja realizowana jest na ciągu liniowym stanowiącym połączenie transgraniczne z systemem przesyłowym Niemiec. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie istniejącej linii do zwiększonych przesyłów mocy, poprzez renowację fundamentów słupów, renowację uziemień i powłok antykorozyjnych oraz wymianę jednego słupa.

 

Rozbudowa stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Rozbudowa stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno - zachodniej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej, zwłaszcza w jej lewobrzeżnej części. Wykonane prace umożliwią wyprowadzenie mocy z planowanego do uruchomienia bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany. Pozwolą także na przyłączenie do sieci nowych źródeł wytwórczych. Potrzeba wzmocnienia zasilania Szczecina przez doprowadzenie mocy o dużej niezawodności do rozdzielni 110 kV Pomorzany z Elektrowni Dolna Odra jest niezbędne, co wykazały wydarzenia z 2008 r.

http://www.pomorzany-krajnik.eu/

 

Rozbudowa stacji 220/110 kV Chełm

Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z rozbudową stacji 400/110 kV Lublin Systemowa oraz budową linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa. Inwestycje te mają znaczenie ponadlokalne i stanowią ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

https://stacjachelm.pse.pl

 

Modernizacja stacji 400/220 kV Rogowiec

Modernizacja stacji 400/220 kV Rogowiec przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz wzrostu pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Stacja elektroenergetyczna 400/220 kV Rogowiec jest przyelektrownianą stacją transformatorowo-rozdzielczą, służącą do wyprowadzenia mocy z elektrowni Bełchatów.

 

Modernizacja linii 220 kV Rożki – Kielce

Modernizacja linii 220 kV Rożki – Kielce jest kolejną inwestycją PSE S.A. w centralnej Polsce. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie istniejącej linii do zwiększonych przesyłów mocy, poprzez wymianę lub wzmocnienie słupów wymagających modernizacji, wymianę przewodów na odcinku 66,8 km i regulację istniejącego przewodu, wymianę izolacji między przewodami a konstrukcjami słupów (łańcuchy izolatorowe) i wymianę przewodów odgromowych chroniących linię przed wyładowaniami atmosferycznymi. Modernizowana linia o długości 72,1 km ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w województwie świętokrzyskim i mazowieckim.

http://www.liniakielcerozki.pl/

 

Modernizacja linii 220 kV Kozienice-Rożki

Modernizacja linii 220 kV Kozienice – Rożki jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Zmodernizowana linia zwiększy pewność zasilania i bezpieczeństwo energetyczne Mazowsza. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja linii o długości około 52,5 km, wymiana m.in. 20 słupów wraz z fundamentami, podwyższenie 6 słupów, regulacja zwisów przewodów fazowych w sekcjach o długości 11,8 km, wykonanie ochrony  przeciwdrganiowej  na  przewodach odgromowych, wymiana wybranych łańcuchów izolatorowych na linii.

http://linia-kozienice-rozki.pl/

 

Wymiana transformatorów wraz z dostosowaniem infrastruktury w stacji 220/110 kV Olsztyn I

Wymiana transformatorów wraz z dostosowaniem infrastruktury w stacji 220/110 kV Olsztyn I przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz wzrostu pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Celem inwestycji jest zwiększenie pewności i niezawodności pracy sieci 220 kV w rejonie miasta Olsztyn, a tym samym bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do OSD EOP.

 

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Olsztyn Mątki

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Olsztyn Mątki jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zlokalizowana na terenie Gminy Jonkowo, położonej w województwie warmińsko-mazurskim. Rozbudowa i modernizacja obiektu to inwestycja składająca się z kilku elementów - wprowadzenia linii 400 kV na teren stacji, instalacji transformatora, oraz dławika. Ma ona na celu zapewnienia niezawodności przesyłu energii.

http://www.stacjaolsztynmatki.pl/

 

Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Piaseczno

​Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Piaseczno jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyka związane z wystąpieniem awarii. Projekt obejmuje modernizację rozdzielni 220 kV, modernizację pól 110 kV autotransformatorów AT1 i AT2, wybudowanie nowego budynku technologicznego dla potrzeb rozdzielni 220 kV i pól autotransformatorowych 110 kV.

http://www.stacjapiaseczno.pl/

 

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Mikułowa dla wprowadzenia linii 400 kV

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Mikułowa dla wprowadzenia linii 400 kV to inwestycja realizowana w południowo-zachodniej Polsce. Jej celem jest poprawa jakości pracy systemu elektroenergetycznego. W ramach inwestycji, na jej terenie powstaną nowe urządzenia służące do transformacji i przesyłu energii elektrycznej. Dzięki temu, praca stacji będzie stabilniejsza i bezpieczniejsza, co w praktyce oznaczać będzie pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy odbiorców w regionie.

 

Modernizacja stacji 220/110 kV Leśniów - etap II

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leśniów jest jednym z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Inwestycja jest niezbędna z uwagi na konieczność wymiany wielu urządzeń, które z upływem lat się zużywają. Zmodernizowana stacja Leśniów zwiększy bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim i całym województwie lubuskim, a także wpłynie na poprawę warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

http://www.stacjalesniow.pl/

 

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Plewiska

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie oraz modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska na potrzeby wprowadzenia linii dwutorowych 400 kV: Krajnik – Plewiska (docelowo: Krajnik – Baczyna – Plewiska) oraz Piła Krzewina – Plewiska, uwzględniając możliwość zainstalowania w przyszłości dławika 400 kV.

Realizacja inwestycji umożliwi zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem przesyłu transgranicznego, poprawi też niezawodność zasilania Wielkopolski.
Zamierzenie inwestycyjne jest objęte dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Budowa stacji 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno-zachodniej części kraju. Rozbudowa ta ma zapewnić zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), poprawę jakości przesyłu energii elektrycznej i poprawę niezawodności zasilania.

W przyszłości stacja zostanie rozbudowana w zakresie umożliwiającym wprowadzenie również linii 220 kV (m.in. fragment istniejącej linii Krajnik – Gorzów od stacji Baczyna do stacji Gorzów).

http://stacja-baczyna.pl

 

Rozbudowa stacji 220/110 kV Jasiniec o rozdzielnię 400 kV

Rozbudowa stacji 220/110 kV Jasiniec o rozdzielnię 400 kV polega na budowie rozdzielni 400 kV GIS, w celu wprowadzenia do stacji 220/110 kV Jasiniec dwóch linii (dwutorowej linii Pątnów – Jasiniec oraz jednego toru dwutorowej linii Jasiniec – Grudziądz) oraz w celu zainstalowania jednego autotransformatora 400/110/15 kV. Rozbudowa stacji oraz wyposażenie jej w urządzenia elektroenergetyczne najnowszej generacji, związana jest m.in. z perspektywą wprowadzenia kolejnych linii (w tym linii 400 kV z nowego bloku 430 MW planowanego do uruchomienia w EC Bydgoszcz II). Przyczyni się to do poprawy niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a w szczególności do usprawnienia przesyłu na północ kraju energii wytwarzanej przez Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin.

http://www.stacjajasiniec.pl/

 

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice – Pątnów ma na celu rozbudowę sieci przesyłowej poprzez wprowadzenie linii 400 kV ze stacji Kromolice. Zadaniem inwestycji jest zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów, poprawa bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła PAK (Pątnów-Adamów-Konin) poprzez wprowadzenie napięcia 400 kV i transformacji 400/110 kV oraz zapewnienie koordynacji i optymalizacji przebudowy sieci najwyższych napięć.

http://www.stacja-patnow.pl/

 

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo ma poprawić warunki zasilania rejonu Grudziądza i samego miasta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego układu stacji o wysokich możliwościach ruchowych będzie można szybko wyeliminować uszkodzone elementy poszczególnych rozdzielni, a co za tym idzie błyskawicznie przywrócić napięcie. Rozbudowa pozwoli również na połączenie stacji z siecią przesyłową dwiema nowymi liniami, co uczyni ją kluczowym elementem sieci przesyłowej w północnej Polsce. Przygotowana zostanie również możliwość wyprowadzenia mocy z planowanej Elektrowni Gazowo-Parowej. Wówczas stacja będzie wprowadzać do sieci przesyłowej wytwarzaną w niej energię elektryczną.

http://www.stacjagrudziadz.pl/

 

Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn – Recław

Modernizacja linii energetycznej 220kV Morzyczyn – Recław jest jednym z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wykonanie prac modernizacyjnych na napowietrznej linii elektroenergetycznej wybudowanej w gabarytach 220 kV relacji Morzyczyn – Recław, pracującej obecnie na napięciu 110 kV, pozwoli na uruchomienie linii na napięciu 220 kV, co poprawi bezpieczeństwo i warunki zasilania województwa zachodniopomorskiego.

http://linia-morzyczyn-reclaw.pl

 

Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV

Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV polega na wykonaniu metodą kompleksową rozbudowy stacji 110 kV Recław o pola 110 kV nr 5 i 10 oraz o rozdzielnię 220 kV. Celem inwestycji jest zwiększenie pewności zasilania powiatu kamieńskiego i całego województwa zachodniopomorskiego. Nowoczesna, gwarantująca stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna jest jednym z największych impulsów rozwoju ekonomicznego i zwiększa możliwości inwestycyjne w naszym kraju. Dzięki niezawodności dostaw energii elektrycznej zwiększa się także komfort życia mieszkańców.

http://stacjareclaw.pl/

 

Modernizacja stacji 220/110 kV Toruń Elana

Modernizacja stacji 220/110 kV Toruń Elana pozwoli na poprawę warunków eksploatacyjnych, wyeliminowanie elementów i urządzeń, które są przestarzałe i mogą zagrażać wystąpieniem istotnych awarii sieciowych, a w konsekwencji poprawi pewność i jakość zasilania odbiorców w szczególności w rejonie Torunia.

 

Rozbudowa stacji 220/110 kV Radkowice

Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z budową linii 220 kV Radkowice – Kielce Piaski i rozbudową stacji 220/110 kV Kielce Piaski. Rozbudowa stacji 220/110 kV Radkowice  jest elementem rozwoju sieci przesyłowej w rejonie kieleckim. Jednotorowa linia napowietrzna o napięciu 220 kV połączy stacje elektroenergetyczne Radkowice oraz Kielce Piaski, co umożliwi dostarczanie energii elektrycznej do stacji Kielce Piaski dwoma liniami 220 kV - istniejącą ze stacji Kielce i ze stacji Radkowice

Poprzez budowę linii 220 kV łączącej stację elektroenergetyczną 220/110/15 kV Kielce Piaski ze stacją 220/110/15 kV Radkowice, zamknięty zostanie pierścień linii o napięciu 220 kV wokół Kielc.

http://www.kielcepiaskiradkowice.pl/

 

Rozbudowa stacji 220/110 kV Kielce Piaski

Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z budową linii 220 kV Radkowice – Kielce Piaski i rozbudową stacji 220/110 kV Radkowice. Rozbudowa stacji 220/110 kV Kielce Piaski  jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w rejonie kieleckim. Jednotorowa linia napowietrzna o napięciu 220 kV połączy stacje elektroenergetyczne Radkowice oraz Kielce Piaski, co umożliwi dostarczanie energii elektrycznej do stacji Kielce Piaski dwoma liniami 220 kV - istniejącą ze stacji Kielce i ze stacji Radkowice.

Poprzez budowę linii 220 kV łączącej stację elektroenergetyczną 220/110/15 kV Kielce Piaski ze stacją 220/110/15 kV Radkowice, zamknięty zostanie pierścień linii o napięciu 220 kV wokół Kielc.

http://www.kielcepiaskiradkowice.pl/

 

Rozbudowa stacji 400/110 kV Lublin Systemowa

Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z rozbudową stacji 220/110 kV Chełm oraz budową linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa. Inwestycje te mają znaczenie ponadlokalne i stanowią ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

https://stacjalublinsystemowa.pse.pl

 

Modernizacja linii 220 kV Rogowiec – Pabianice

Modernizacja linii 220 kV Rogowiec – Pabianice przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego, wzrostu pewności dostaw energii elektrycznej w regionie oraz wzrostu bezpieczeństwa związanego z eksploatacją linii dla osób postronnych.

 

Modernizacja linii 220 kV Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

Modernizacja linii 220 kV Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Linia 220 kV Janów – Rogowiec została wybudowana w 1947 roku, natomiast odcinek 220 kV Rogowiec – Piotrków powstał w 1969 roku. jest to kluczowe połączenie, gdyż zapewnia dostawy prądu z elektrowni w Bełchatowie do aglomeracji łódzkiej i całego województwa.

http://www.liniajanowrogowiecpiotrkow.pl/

 

Modernizacja linii 220 kV Janów – Zgierz – Adamów - etap II

Modernizacja linii 220 kV Janów – Zgierz – Adamów - etap II przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Eksploatowane przez kilkadziesiąt lat przewody linii 220 kV Zgierz – Adamów zaczęły tracić swoją pełną wydajność z czasu gdy linia była budowana dlatego inwestycja ma przywrócić parametry, których linia już nie spełnia. Po zrealizowaniu zadania zwiększą się możliwości przesyłowe linii.

 

Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość

Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość  przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Inwestycja ma na celu zminimalizować ryzyko wystąpienia znaczącej awarii sieciowej poprzez prewencyjną wymianę autotranformatora AT01 w SE Zamość oraz modernizację stacji w zakresie rozdzielni 220 kV.

 

Dostosowanie linii 220 kV Ołtarzew – Mory do większych przesyłów mocy (likwidacja ograniczeń zwisowych)

Modernizowana linia 220 kV Ołtarzew – Mory znajduje się w województwie mazowieckim. Łączy ze sobą stację elektroenergetyczną Mory w Warszawie w dzielnicy Bemowo ze stacją elektroenergetyczną Ołtarzew w gminie Ożarów Mazowiecki w powiecie warszawskim zachodnimi. Zaplanowane prace modernizacyjne mają na celu: poprawę pewności i bezpieczeństwa zasilania odbiorców energii elektrycznej w regionie aglomeracji warszawskiej, poprawę przesyłu energii elektrycznej w centralnej części Polski oraz zapewnienie bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem linii.

http://liniaoltarzewmory.pl/

 

Rozbudowa stacji 220/110 kV Sochaczew

Celem inwestycji jest poprawa warunków zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV z sieci przesyłowej w obszarze zachodniej części województwa mazowieckiego poprzez wyposażenie SE Sochaczew w drugą jednostkę autotransformatorową AT1 220/110 kV o mocy 275 MVA. Dzięki przeprowadzonym pracom wzrośnie bezpieczeństwo okolicznego systemu energetycznego oraz poprawi się pewność dostaw energii elektrycznej.

 

Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej

​Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pracy sieci. Po rozbudowie i modernizacji stacji do rozdzielni 400 kV wprowadzone będą dotychczasowe linie: Połaniec, Tucznawa (Skawina), Tarnów i Krosno Iskrzynia. Rozdzielnia 110 kV będzie połączona ze stacjami: Sokołów, Rzeszów EC 2, Kolbuszowa, Rzeszów EC 1, Rzeszów Zaczernie, Rzeszów Baranówka i Głogów Małopolski.

https://stacja-rzeszow.pl

 

Modernizacja linii 220 kV Byczyna – Jamki, Byczyna – Koksochemia

​Rozbudowa i modernizacja linii 220 kV relacji Byczyna – Jamki i Byczyna – Koksochemia poprzez zabezpieczenie stabilności dostaw energii elektrycznej stanowi niezwykle ważny element rozwoju sieci przesyłowej w południowej części Polski. W ramach zadania wybudowany zostanie fragment jednotorowej linii 220 kV relacji Byczyna – Jamki wraz z traktem światłowodowym o łącznej długości ok. 1,6 km, od istniejącego słupa nr 52 do nowo projektowanego słupa nr 57.

http://www.byczyna-jamki.pl/

 

Modernizacja linii 220 kV Jamki - Łagisza

Linia została wybudowana w 1955 roku, ma długość ok. 11 km i zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego. Modernizacja linii 220 kV Jamki - Łagisza ma na celu dostosowanie przedmiotowej linii do większej obciążalności prądowej poprzez adaptację linii do pracy przewodów fazowych w temperaturach +80°C /+60°C oraz +80°C. Realizacja prac będzie miała znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii.

 

Przebudowa linii 220 kV Byczyna – Poręba, Poręba – Czeczott wraz z modernizacją stacji 220/110 kV Poręba

Inwestycja realizowana jest w regionie posiadającym najgęstszą w Polsce sieć przesyłową – znajdują się tu liczne linie najwyższych napięć, stacje elektroenergetyczne i elektrownie. Realizowane zadanie dotyczy modernizacji stacji elektroenergetycznej Poręba, a także wykonania zabezpieczenia słupów na odcinku zbliżenia linii do rzeki Soły, którego koncepcja zostanie sporządzona po wykonaniu analizy meandrowania rzeki.

 

Modernizacja linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa

Zmodernizowana linia Joachimów – Łagisza/Wrzosowa zwiększy bezpieczeństwo dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminach leżących na jej trasie i w całym regionie południowym Polski.

http://www.joachimowlagisza.pl/

 

Modernizacja linii 400 kV Rzeszów – Krosno Iskrzynia

Linia została wybudowana w 1991 roku i stanowi  jedno z ważniejszych połączeń w południowo-wschodniej części kraju. Oznacza to, że od jej bezpiecznej i stabilnej pracy zależne są dostawy energii elektrycznej dla setek tysięcy mieszkańców. Modernizacja tego ważnego połączenia poprawi znacząco pewność działania systemu elektroenergetycznego.

 

Budowa linii 220 kV Nysa – nacięcie Ząbkowice – Groszowice wraz z budową stacji 220/110 kV Nysa

Budowa linii 220 kV Nysa jest bezpośrednio powiązana z modernizacją linii 220 kV relacji Ząbkowice – Groszowice. Ma ona znaczenie ponadlokalne i stanowi ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w południowej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Celem inwestycji jest poprawa warunków zasilania sieci dystrybucyjnej (TAURON Dystrybucja S.A.) z sieci przesyłowej w obszarze południowej części Polski związanej z planowanym przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej nowych odbiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radziechowicach.

https://stacjanysa.pse.pl

 

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia autotransformatora 400/110 kV

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV jest elementem programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Celem inwestycji jest zwiększenie pewności zasilania miasta Rybnik i całego województwa śląskiego. Nowoczesna, gwarantująca stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna jest jednym z największych impulsów rozwoju ekonomicznego i zwiększania możliwości inwestycyjnych w naszym kraju. Dzięki niezawodności dostaw energii elektrycznej zwiększa się także komfort życia mieszkańców.

http://stacjawielopole.pl

 

 

Modernizacja stacji 220/110 kV Halemba

Modernizacja stacji 220/110 kV Halemba przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz wzrostu pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Zadanie inwestycyjne polega na modernizacji istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Halemba, w części będącej własnością PSE S.A., tj. rozdzielni 220 kV, stanowisk transformatorów 220/110 kV i pól autotransformatorów 110 kV (z dostosowaniem do wymagań systemu sterowania i nadzoru), budowie systemu sterowania i nadzoru (SSiN), budowie nowych potrzeb własnych dla części stacji, której właścicielem jest PSE S.A.

 

Modernizacja linii 400 kV Vierraden - Krajnik
Modernizacja linii 400 kV Krajnik – Morzyczyn
Modernizacja linii 400 kV Morzyczyn – Dunowo
Modernizacja linii 400 kV Dunowo-Słupsk
Modernizacja linii 400 kV Słupsk-Żarnowiec
Modernizacja linii 400 kV Żarnowiec – Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń
Modernizacja linii 400 kV Gdańsk Błonia – Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń
Modernizacja linii 400 kV Gdańsk Błonia-Olsztyn Mątki

Celem zamierzeń inwestycyjnych jest zwiększenie możliwości przesyłowych ciągów liniowych 400 kV, poprzez dostosowanie linii do zwiększonej obciążalności prądowej (tj. projektowa temperatura pracy przewodów fazowych wynosić będzie +60°C), przy zachowaniu odległości przewodów fazowych do ziemi i do obiektów krzyżowanych.

Modernizacja ma doprowadzić do poprawy niezawodności wymiany mocy na połączeniu transgranicznym 400 kV AC Polska – Niemcy, do poprawa niezawodności wymiany mocy na połączeniu transgranicznym 400 kV DC Polska – Szwecja, do zapewnienia warunków wymiany mocy na planowanym połączeniu transgranicznym DC Polska – Litwa (tzw. „Harmony Link”), a także do zapewnienia warunków dla wyprowadzenie mocy z planowanych morskich farm wiatrowych, oraz z istniejących i planowanych bloków elektroenergetycznych elektrowni Dolna Odra.