Informacja dotycząca procesu rozpatrywania roszczeń

Informujemy, iż proces rozpatrywania roszczeń związanych z posadowieniem urządzeń przesyłowych należących do Spółki na nieruchomościach gruntowych osób trzecich odbywa się za pośrednictwem korespondencji listownej.

Korespondencję, o której mowa powyżej, prosimy kierować do właściwych zamiejscowych komórek organizacyjnych Spółki, tj.:

Szczegółowy schemat sieci oraz obszarów działalności dostępny jest pod adresem: www.pse.pl

Dodatkowe informacje na temat procesu rozpatrywania roszczeń można uzyskać pod nr tel. 22 242 11 55 wybierając tonowo: 1 - Warszawa, 2 - Radom, 3 - Katowice, 4 - Poznań, 5 - Bydgoszcz.