Wykaz Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do Krajowej Sieci Przesyłowej

Zgodnie z Art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy - Prawo energetyczne, PSE S.A. udostępnia do publicznej wiadomości informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Poniższe informacje będą aktualizowane co najmniej raz na kwartał i zamieszczane na stronie internetowej PSE S.A. (www.pse.pl) oraz udostępniane do publicznego wglądu w siedzibie spółki ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.


Dokumenty do pobrania: