Prognozy zdolności przesyłowych

Informacja PSE S.A. w sprawie zdolności przesyłowych dla wymiany transgranicznej, udostępnianych w ramach aukcji miesięcznej na lipiec 2020 rok organizowanej przez Joint Allocation Office S.A Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny – lipiec 2020 roku Przekrój techniczny PSE – (50HzT+CEPS+SEPS) A out (eksport) ...

Więcej...

Informacja PSE S.A. w sprawie zdolności przesyłowych dla wymiany transgranicznej, udostępnianych w ramach aukcji rocznej na 2020 rok organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. Prognoza roczna zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w 2020 roku kierunek eksport PSE S.A. publikuje prognozę wielkości technicznych zdolności przesyłowych linii wymiany międzysystemowej...

Więcej...

Prognoza zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w lipcy 2020 roku PSE S.A. publikuje prognozę wielkości technicznych zdolności przesyłowych linii wymiany międzysystemowej wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa oraz przy poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Prognoza została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci...

Więcej...

Prognoza wielkości zdolności przesyłowych Wymiany Międzysystemowej KSE w okresie od data od do data od PSE S.A. publikuje prognozę wielkości technicznych zdolności przesyłowych linii wymiany międzysystemowej wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. * Suma zdolności przesyłowych zarezerwowanych w...

Więcej...