Realizacja wymiany międzysystemowej - przepływy handlowe i fizyczne energii na połączeniach synchronicznych oraz na polączeniu prądu stałego Polska-Szwecja