Powrót

Zasady wyznaczania zdolności przesyłowych

Zasady wyznaczania zdolności przesyłowych

Aktualne zasady wyznaczania zdolności przesyłowych na liniach wymiany międzysystemowej zawarte są w Załączniku nr 1 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej: Zasady wyznaczania zdolności przesyłowych na liniach wymiany międzysystemowej.