Zdolności przesyłowe

Definicje zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej
PSE S.A. przyjmuje następujące oznaczenia i definicje zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej uzgodnione w ramach ENTSO-E. Są one stosowane przez wszystkich operatorów europejskich. Wielkości techniczne zdolności przesyłowych wyznaczane są oddzielnie dla eksportu i importu energii elektrycznej. TTC Całkowite Zdolności Przesyłowe (ang. Total Transfer Capacity ) Całkowite Zdolności Przesyłowe określane są jako...

Więcej...

Zasady wyznaczania zdolności przesyłowych
Aktualne zasady wyznaczania zdolności przesyłowych na liniach wymiany międzysystemowej zawarte są w Załączniku nr 1 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej: Zasady wyznaczania zdolności przesyłowych na liniach wymiany międzysystemowej .

Więcej...