Standardy Wymiany Informacji CSIRE

Jednym z kluczowych obowiązków OIRE jest opracowanie i wdrożenie Standardów wymiany informacji Centralnego systemu informacji rynku energii (SWI).

SWI są elementem IRiESP-OIRE i stanowią dokumentację, która szczegółowo opisuje procesy rynku energii, sposób ich realizacji za pośrednictwem CSIRE z uwzględnieniem zależności między tymi procesami.

 

SWI uwzględnia:

Dokumentację powiązaną z SWI stanowią Techniczne standardy komunikacji biznesowej (TSKB), które precyzują wymagania techniczne i biznesowe dla realizowanych za pośrednictwem CSIRE procesów rynku energii.

SWI nie obejmują swoim zakresem kwestii związanych z zasileniem CSIRE danymi inicjalnymi (tzw. migracją danych). Informacje związane z migracją można znaleźć tutaj.

 

Standardy Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii stanowiące Załącznik nr 1 do IRiESP-OIRE:

 

Archiwum