Oświadczenia dotyczące limitu emisji

 

Instrukcja złożenia oświadczenia dotyczącego limitu emisji oraz oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej

 

Instrukcja użytkownika

 


Załącznik 14.14 do regulaminu rynku mocy - przykłady uzupełnienia

 

Przykład 1: oświadczenie składane dla jednej jednostki rynku mocy

Oświadczenie składane dla jednej jednostki rynku mocy składającej się z czterech jednostek fizycznych wytwórczych. Wszystkie jednostki wytwórcze wchodzące w skład tych jednostek fizycznych nie przekroczyły limitu emisji rozpoczęły produkcję komercyjną przed datą 04.07.2019 r. Jednostka rynku mocy spełniła limit emisji.

Załącznik 14.14

 

Przykład 2: oświadczenie składane dla więcej niż jednej jednostki rynku mocy

Oświadczenie składane dla dwóch jednostek rynku mocy. Obie składające się z dwóch jednostek fizycznych wytwórczych. Wszystkie jednostki wytwórcze zawierające się w jednostkach fizycznych należących do obu jednostek rynku mocy rozpoczęły produkcję komercyjną przed dniem 04.07.2019 r. Jednostki wytwórcze w JRM/1 nie przekroczyły limitu emisji, jedna jednostka wytwórcza w JRM/2 przekroczyła limit emisji.

Załącznik 14.14

 

Przykład 3: jednostka rynku mocy nie zawiera jednostek wytwórczych

Oświadczenie składane dla jednostki rynku mocy, w skład której wchodzą cztery jednostki fizyczne bez jednostek wytwórczych.

Załącznik 14.14

 

Przykład 4: jednostka rynku mocy spełnia limit emisji na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1505)

Oświadczenie składane dla jednej jednostki rynku mocy składającej się z dwóch jednostek fizycznych. "Jednostka 1" składa się wyłącznie z jednostek wytwórczych, które rozpoczęły produkcję komercyjną przed dniem 04.07.2019 r., a jedna z nich przekroczyła limit emisji. "Jednostka 2" składa się wyłącznie z jednostek wytwórczych, które rozpoczęły produkcję komercyjną po dacie 04.07.2019 r. i żadna nie przekroczyła limitu emisji.

Załącznik 14.14

 

Przykład 5: składanie tylko oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej

Oświadczenie składane przez jednostkę rynku mocy, w skład której wchodzą wyłącznie jednostki wytwórcze, które rozpoczęły produkcję komercyjną przed dniem 04.07.2019 r. Jednostka taka nie ma obowiązku składania oświadczenia dotyczącego limitu emisji za lata 2022, 2023 i 2024.

Załącznik 14.14