Powrót

Informacja uzupełniająca dotycząca Portalu Partnera Biznesowego (PPB) i Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP)

30 grudnia 2020, 08:42

Informacja uzupełniająca dotycząca Portalu Partnera Biznesowego (PPB) i Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP)

W uzupełnieniu komunikatu o uruchomieniu od 29 grudnia 2020 r. Portalu Partnera Biznesowego (PPB) i Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP) OSP informuje, że od dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty zobowiązane do przekazywania danych planistycznych do tych portali powinny przekazywać następujące informacje dotyczące modułów wytwarzania energii lub ich agregatów:

  • plany generacji mocy czynnej na okres 9 dni kalendarzowych, tj. w dniu 31 grudnia br. należy przekazać dane obejmujące okres od 1 do 9 stycznia 2021 r.
  • dane dotyczące prognozowanej dyspozycyjności modułów wytwarzania energii lub ich agregatów na okres 60 miesięcy kalendarzowych, tj. w dniu 31 grudnia br. należy przekazać dane obejmujące okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.

Ponadto, poszczególni OSD przyłączeni do sieci przesyłowej są zobowiązani do przekazania danych dotyczących planowanych wartości wymiany nierównoległej realizowanej poprzez sieć 110 kV od 1 stycznia 2021 r.

Wyżej wymienione dane zostaną wykorzystane w systemach produkcyjnych OSP, realizujących proces planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE, zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r., określonymi w następujących dokumentach:

  • IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.
  • IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
  • TCM opracowany na podstawie art. 18 EB GL – Warunki dotyczące bilansowania.

Dane przekazywane w dniach 29 i 30 grudnia br. nie będą uwzględniane w realizacji ww. procesów i są traktowane jako dane testowe.