Projekt Eu-SysFlex


EU-SysFlex to projekt współfinansowany ze środków unijnego programu badawczo-innowacyjnego Horyzont 2020 i zrealizowany w ramach konsorcjum 33 partnerów z 15 krajów. Projekt był realizowany w okresie 11.2017 - 03.2022.

Celem realizacji projektu było opracowanie zasad zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego w warunkach dużego udziału generacji OZE (głównie określenie wymagań w zakresie modyfikacji istniejących i wprowadzenia nowych usług systemowych) oraz dokonanie analizy rozwiązań rynkowych wymaganych dla zapewnienia możliwości efektywnego pozyskania nowych usług systemowych. 

Film prezentujący zrealizowaną w ramach projektu platformę flexibility w wersji demo: https://eu-sysflex.com/eu-sysflex-video-flexibility-platform-demonstrator

W ramach pracy badawczej przez GK PSE zostały wykonane symulacje wprowadzenia nowych zasobów oraz nowych usług systemowych do operacyjnego zarządzania systemem elektroenergetycznym. Symulacje przeprowadzono w trakcie zrealizowanych w grudniu 2020 r. warsztatów on-line z wykorzystaniem rozbudowanego przez PSE Innowacje narzędzia Dispatcher Training Simulator. Udział w warsztatach wzięli: KU Leuven, VITO, IWES Fraunhofer, NCBJ oraz reprezentanci europejskich OSP i OSD.

W ramach projektu zostały również opracowane zasady zarządzania przepływem informacji wymaganym dla zapewnienia efektywnego działania nowych usług systemowych.

Ponadto zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron:

Wszelkie dokumenty do pobrania dotyczące projektu dostępne są na stronie: http://eu-sysflex.com/documents/ 

Wykonane produkty (raporty), których uczestnikiem były Spółki GK PSE: 

2.12.22.32.42.5, 2.63.13.23.33.4, 4.3, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.95.25.3, 5.4, 5.5, 10.5