FILTRUJ ZAMÓWIENIA

1 2
Data Ogłoszenia Termin składania ofert Numer postępowania Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Osoba do kontaktu
06-03-2017 30-03-2017 2016-DE-0325-DUOB-JM Świadczenie usług usuwania skutków awarii związanych z wyciekiem oleju na terenie obiektów elektroenergetycznych NN Nieograniczony Usługa

17-05-2017 08-06-2017 DU/111/2016/MS Ubezpieczenie pracowników PSE S.A. i wybranych Spółek z GK PSE podczas służbowych podróży zagranicznych Negocjacje z ogłoszeniem Usługa


30-05-2017 30-06-2017 WK/2016/DE/3 Organizacja szkolenia w zakresie doskonalenia jazdy samochodem w warunkach terenowych Nieograniczony Usługa

09-10-2017 30-12-2017 2017/DU/1127 Stała obsługa i konserwacja klimatyzacji bytowej w budynkach siedziby PSE S.A. w Katowicach Ograniczony Usługa


23-10-2017 14-11-2017 2017-DE-1212-RAD-DU-BO Zakup i dostawa na rezerwę magazynową izolatorów ceramicznych długopniowych Nieograniczony Dostawa

06-11-2017 16-11-2017 2017/DU/1139 Likwidacja linii 220 kV relacji Białystok – Roś na odcinku SE Białystok – Granica Państwa Ograniczony Roboty budowlane

14-11-2017 19-12-2017 CJI/WZ/37/2017/JB Modernizacja linii 220kV Janów-Zgierz-Adamów Nieograniczony Roboty budowlane


14-11-2017 19-12-2017 CJI/WZ/38/2017/MS Modernizacja linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków Nieograniczony Roboty budowlane

20-11-2017 28-11-2017 CJI/WZ/34/2017/RŚ Wykonanie prac geoinformatycznych na potrzeby opracowania studium wykonalności dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Świebodzice Nieograniczony Usługa


15-01-2018 30-01-2018 CJI/WZ/48/2017/RŚ Opracowanie części Projektu Budowlanego dla zadania "Rozbudowa stacji 400/110 kV Pasikurowice w związku z wyprowadzeniem linii 400 kV i wyminą transformatora 400/110 kV" Nieograniczony Usługa


19-01-2018 26-01-2018 CJI/WZ/52/2017/RS Dostęp do bazy cen transakcyjnych gruntów Negocjacje z ogłoszeniem Usługa

22-01-2018 08-02-2018 2017-DT-0220-DUOB-JM Świadczenie usług wsparcia technicznego dla platformy sprzętowej i oprogramowania systemowego opartych o rozwiązania IBM w PSE S.A. Nieograniczony Usługa

22-01-2018 25-01-2018 2017-DU-1374 Nabycie licencji oraz świadczenie usług serwisowych SAP Enterprise Support dla systemów SAP: Business Suite, Business Objects i NetWeaver Single Sign-On w 2018 roku Nieograniczony Usługa

26-01-2018 23-03-2018 2018-DA-0001-DUOB-EF Modernizacja pomieszczeń budynku administracyjnego w  PSE S.A. w Bydgoszczy Nieograniczony Roboty budowlane


31-01-2018 19-03-2018 2018-DD-008-DU-KKO Wykonanie weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienie istniejących Specyfikacji Technicznych oraz opracowanie nowych Standardów Nieograniczony Usługa

02-02-2018 19-02-2018 2018-DA-0002-DUOB-EF Dostawa i montaż trzech zestawów wideokonferencyjnych Nieograniczony Dostawa

16-02-2018 09-03-2018 2018-DE-0015-DUOB-EF Naprawa kanalizacji sanitarnej na stacji Dunowo Nieograniczony Usługa

21-02-2018 07-03-2018 2018-DE-0042-RAD-DU-EZ Usługa udostępnienia podnośnika koszowego wraz z operatorem do realizacji prac eksploatacyjnych dla PSE S.A. w Warszawie i Radomiu Nieograniczony Usługa


21-02-2018 07-03-2018 2018-DE-0041-RAD-DU-BO Usługa udostępniania hydraulicznego dźwigu samochodowego wraz z operatorem do realizacji prac eksploatacyjnych dla PSE S.A. w Warszawie/Radomiu Nieograniczony Usługa


02-03-2018 09-03-2018 CJI/WZ/8/2018/JC Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla obszaru stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Miłosna Nieograniczony Usługa