FILTRUJ ZAMÓWIENIA

1 2
Data Ogłoszenia Termin składania ofert Numer postępowania Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Osoba do kontaktu
05-12-2016 13-12-2016 2016-DT-0268-DUOK-KK Zakup usług wsparcia technicznego producenta dla licencji na oprogramowanie IBM użytkowane w PSE S.A. Nieograniczony Usługa


15-12-2016 22-09-2017 2016-OK-0271-DUOK-TS Zakup licencji systemu SAP Business Suite Nieograniczony Dostawa


19-02-2017 11-03-2017 DU/22/2016/AO Wykonanie weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienie istniejących Specyfikacji Technicznych oraz opracowanie nowych Standardów Negocjacje z ogłoszeniem Usługa

27-02-2017 10-03-2017 2016-OK-0208-DUOK-TS Świadczenie usług serwisu oraz wsparcia, konserwacji i bieżącej obsługi instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Nieograniczony Usługa


27-03-2017 04-04-2017 2017-OK-0031-DUOK-TS Współpraca przy realizacji szkoleń obszarowych służb dyspozytorskich OSP, OSD i Wytwórców Nieograniczony Usługa


18-04-2017 09-05-2017 2017-DE-0014-DUOK-TS Sporządzanie specjalistycznych opinii w zakresie weryfikacji, oceny i interpretacji wyników badań i testów systemów malarskich, dla których będzie udzielana Rekomendacja Techniczna PSE S.A. Nieograniczony Usługa

25-05-2017 23-06-2017 2017-DT-0111 Modernizacja systemu wideokonferencyjnego Polycom w PSE S.A. Ograniczony Dostawa


26-05-2017 30-12-2017 2017/102/OK Remont stanowiska AT1 i odwodnienia AT w SE Groszowice Ograniczony Roboty budowlane

02-06-2017 26-06-2017 2017-DT-0147-DU-JB Wsparcie Techniczne dla urządzeń klimatyzacji w Stacjach Elektroenergetycznych i w siedzibach Oddziałów Ograniczony Usługa


02-06-2017 20-06-2017 2017-DT-0230-DI-JB Wsparcie Techniczne dla urządzeń zasilania w Stacjach Elektroenergetycznych, siedzibach Oddziałów oraz w Rezerwowym Centrum Przetwarzania Danych Ograniczony Usługa


01-08-2017 10-08-2017 CJI/WZ/12/2017/MB Wykonanie prac geoinformatycznych dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów Nieograniczony Usługa


28-08-2017 12-09-2017 2017-DE-1178-RAD-DU-BO Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość służebności przesyłu dla nieruchomości położonych w woj. kujawsko – pomorskim, pomorskim i warmińsko - mazurskim Nieograniczony Usługa


05-09-2017 20-09-2017 2017/351/DP/INN/DOS Sprzedaż energii elektrycznej na pokrycie strat powstałych w sieci przesyłowej Nieograniczony Dostawa

20-09-2017 27-09-2017 Brak Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Nieograniczony Usługa21-09-2017 12-10-2017 CJI/WZ/21/2017/MB Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej pod projektowane stanowiska słupowe dla nowej dwutorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna Nieograniczony Usługa


16-10-2017 09-11-2017 2017/DU/1159 Modernizacja systemu pamięci masowych Nieograniczony Dostawa

27-10-2017 10-11-2017 2017-DA-1252-RAD-DU-BO Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, budowy elektroenergetycznych i światłowodowych linii kablowych dla przyłączenia nowej siedziby PSE SA w Radomiu Ograniczony Usługa

27-10-2017 15-11-2017 CJI/WZ/30/2017/MM Zawarcie umowy ramowej na wykonanie pomiarów geodezyjnych linii NN w latach 2018 - 2019 Nieograniczony Usługa

31-10-2017 10-11-2017 DU/MMS_Consulting/2017 Wsparcie eksperckie realizacji fazy projektowej Market Management System Nieograniczony Usługa

22-11-2017 06-12-2017 CJI_WZ_41_2017_PG Wykonanie badań (auto)transformatorów oraz dławików przed uruchomieniem na stacjach elektroenergetycznych w latach 2018 – 2019 Nieograniczony Usługa