FILTRUJ ZAMÓWIENIA

Data Ogłoszenia Termin składania ofert Numer postępowania Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Osoba do kontaktu
18-02-2014 31-08-2017 BP/8/2014/MJ Dostawa i wdrożenie Informatycznego Systemu Zarządzania Rynkiem Bilansującym Energii Elektrycznej w Polsce Negocjacje z ogłoszeniem Usługa


13-04-2016 06-05-2016 DU/89/2016/TB Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV Ograniczony Roboty budowlane


13-07-2016 06-06-2017 DU/166/2016/AHK Budowa stacji 220/110 kV Praga wraz z wprowadzeniem linii 200 kV Miłosna-Mory Ograniczony Roboty budowlane

10-07-2017 11-08-2017 2017-DT-0169-DU-ML Rozbudowa systemu monitorowania włókien światłowodowych Nieograniczony Dostawa

10-07-2017 07-08-2017 2017-DE-1136-DU-KKO Kompleksowe usługi transformatorowe Ograniczony Usługa


26-07-2017 16-10-2017 2017-DE-0174-DU-SM Kompleksowe usługi serwisowe stałych, wodnych urządzeń gaśniczych transformatorów sieciowych o mocy ≥ 250 MVA Ograniczony Usługa

29-08-2017 18-10-2017 CJI/WZ/22/2017/LB Budowa stacji 400(220)/110 kV Wyszków Nieograniczony Roboty budowlane


26-09-2017 06-11-2017 2017-DA-0182-DU-ML Bezgotówkowy zakup produktów paliwowych, poza paliwowych oraz usług do pojazdów służbowych GK PSE. Nieograniczony Dostawa

27-09-2017 25-10-2017 2017-DT-1164-DU-MŻ Serwis urządzeń LAN/WAN Ograniczony Usługa

12-10-2017 15-11-2017 2017-DE-0133-DU-SM Dostawa i montaż układu LRW i ZSZ rozdzielni 110 kV w SE 400/110 KV Trębaczew Ograniczony Dostawa

29-11-2017 12-12-2017 2017-DT-0206-DU-MŻ Wykonania dokumentacji decyzyjnej i projektowej dla budowy Rezerwowego Centrum Przetwarzania Danych Dialog techniczny Usługa

27-12-2017 06-04-2018 2017-DP-0203-DU-AHK Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP: Program Gwarantowany Nieograniczony Usługa


27-12-2017 06-04-2018 2017-DP-0202-DU-AHK Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP: Program Bieżący Nieograniczony Usługa


10-01-2018 22-02-2018 2017-DA-1269-DU-MŻ Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A. Nieograniczony Usługa


04-04-2018 15-06-2018 2018-DT-074-DU-MŻ Zakup serwerów na potrzeby modernizacji i rozbudowy systemów IT Nieograniczony Dostawa