Rezerwacja zdolności przesyłowych

Przetargi na zdolności przesyłowe

Wprowadzono mechanizm zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (aukcje (przetargi) typu „explicit”) zapewniający udostępnianie zdolności przesyłowych na rzecz uczestników rynku na zasadach konkurencyjnych. Realizacja umów sprzedaży energii w wymianie międzysystemowej wymaga rezerwacji zdolności przesyłowych w trybie przetargów (aukcji typu „explicit”) na rezerwację zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej.

Obecnie PSE S.A. prowadzi rezerwację zdolności przesyłowych na granicy krajowego systemu elektroenergetycznego w trybie skoordynowanych przetargów rocznych, miesięcznych i dobowych. W celu realizacji umów wymiany międzysystemowej uczestnicy samodzielnie gwarantują rezerwację zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej biorąc udział w skoordynowanych przetargach organizowanych przez Biuro Przetargowe Joint Allocation Office S.A. Skoordynowane przetargi dotyczą zdolności przesyłowych na granicach pomiędzy systemami operatorów z Regionów CEE i CWE oraz Norwegii

Zasady przetargów obowiązujące w 2017 r. opisane są w dokumentach Allocation Rules for Forward Capacity Allocation i Rules for Daily Capacity Allocation on borders of CEE region and borders Croatia-Hungary and Croatia-Slovenia.

Alokacja zdolności przesyłowych w trybie dnia bieżącego

W dniu 1 grudnia 2010 roku został wprowadzony mechanizm udostępniania zdolności przesyłowych w trybie dnia bieżącego na połączeniach międzysystemowych z systemami przesyłowymi pracującymi równolegle z systemem krajowym, tzw. Rynek Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej (RDB WM).

W mechanizmie udostępniania zdolności przesyłowych w ramach RDB WM rolę Biura Alokacji zdolności przesyłowych pełni czeski OSP - ČEPS, a.s., który odpowiada za udostępnianie zdolności przesyłowych oraz alokowanie zdolności przesyłowych uczestnikom tego rynku. Alokacja prowadzona jest dla sześciu cztero-godzinnych sesji doby handlowej z obowiązkiem wykorzystania w całości zarezerwowanych zdolności przesyłowych. Udostępnianie rezerwacji zdolności przesyłowych przez Biuro Alokacji odbywa się bez opłat z tytułu rezerwacji, według czasowej reguły pierwszeństwa dostępu do tych zdolności (ang. First Come First Served).

Udostępnianie rezerwacji zdolności przesyłowych wymiany w trybie dnia bieżącego jest realizowane poprzez portal internetowy prowadzony przez Biuro Alokacji.

Zasady alokacji opisane są w dokumencie Intraday Capacity Allocation and Nomination Procedure - Trader Guide.