Rezerwacja zdolności przesyłowych

Przetargi na zdolności przesyłowe

Wprowadzono mechanizm zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (aukcje typu „explicit”) zapewniający udostępnianie zdolności przesyłowych na rzecz uczestników rynku na zasadach konkurencyjnych. Realizacja umów sprzedaży energii w wymianie międzysystemowej wymaga rezerwacji zdolności przesyłowych w trybie przetargów (aukcji typu „explicit”) na rezerwację zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej.

Obecnie PSE S.A. prowadzi rezerwację zdolności przesyłowych na granicy krajowego systemu elektroenergetycznego w trybie skoordynowanych przetargów rocznych, miesięcznych i dobowych. W celu realizacji umów wymiany międzysystemowej uczestnicy samodzielnie gwarantują rezerwację zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej biorąc udział w skoordynowanych przetargach organizowanych przez Biuro Przetargowe Joint Allocation Office S.A. Skoordynowane przetargi dotyczą zdolności przesyłowych na granicach pomiędzy systemami europejskich operatorów.

Zasady przetargów obowiązujące od 2016 r. opisane są w dokumentach Harmonised allocation rules for long‐term  transmission rights in accordance with Article  51 of Commission Regulation (EU) 2016/1719  of 26 September 2016 establishing a  Guideline on Forward Capacity Allocation i Rules for Daily explicit Capacity Allocation on Bidding Zone borders AT-CZ, AT-HU, HR-HU, HR-SI, CZ-DE, CZ-PL, PL-SK and PL-DE.

Alokacja zdolności przesyłowych w trybie dnia bieżącego

W dniu 1 grudnia 2010 roku został wprowadzony mechanizm udostępniania zdolności przesyłowych w trybie dnia bieżącego na połączeniach międzysystemowych z systemami przesyłowymi pracującymi równolegle z systemem krajowym, tzw. Rynek Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej (RDB WM).

W mechanizmie udostępniania zdolności przesyłowych w ramach RDB WM rolę Biura Alokacji zdolności przesyłowych pełni czeski OSP - ČEPS, a.s., który odpowiada za udostępnianie zdolności przesyłowych oraz alokowanie zdolności przesyłowych uczestnikom tego rynku. Alokacja prowadzona jest dla sześciu cztero-godzinnych sesji doby handlowej z obowiązkiem wykorzystania w całości zarezerwowanych zdolności przesyłowych. Udostępnianie rezerwacji zdolności przesyłowych przez Biuro Alokacji odbywa się bez opłat z tytułu rezerwacji, według czasowej reguły pierwszeństwa dostępu do tych zdolności (ang. First Come First Served).

Udostępnianie rezerwacji zdolności przesyłowych wymiany w trybie dnia bieżącego jest realizowane poprzez portal internetowy prowadzony przez Biuro Alokacji.

Zasady alokacji opisane są w dokumencie Intraday Capacity Allocation and Nomination Procedure - Trader Guide.