Instrukcje użytkownika

Rejestr Rynku Mocy - Instrukcje użytkownika

 

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji ogólnej (Wersja: 1.5)

Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta (Wersja: 1.1)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji (Wersja: 1.1)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Udział w aukcji mocy (Wersja: 1.0)

Instrukcja dotycząca składania oświadczenia o spełnieniu finansowego kamienia milowego (FKM) (Wersja: 1.1)

Instrukcja dotycząca składania oświadczenia o spełnieniu operacyjnego kamienia milowego (OKM) (Wersja: 1.0)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji dodatkowych (Wersja: 1.0)