Okresy zagrożenia

Informacje o ogłoszonych okresach zagrożenia można znaleźć pod adresem:

https://purm.pse.pl/