Single Day-Ahead Coupling

Celem projektu Single Day-Ahead Coupling (SADC) jest stworzenie wspólnego, ogólnoeuropejskiego rynku dnia następnego. Pozwoli to na zwiększenie efektywności prowadzenia handlu poprzez zwiększenie konkurencyjności i płynności oraz umożliwienie optymalizacji wykorzystania zasobów wytwórczych w całej Europie.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie ENTSO-E.