Agregatorzy i OSD

Agregatorzy to firmy pozyskujące przedsiębiorców (ORedy), którzy mogą przesunąć lub zredukować część pobieranej mocy. Agregatorzy podpisując umowę z przedsiębiorcami:

Poniżej zamieszona jest lista agregatorów, którzy posiadają zawarte umowy na świadczenie usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru do 31 marca 2024 r.:

Lp.

Wykonawca

Adres

Strona internetowa

1.

Enel X Polska Sp. z o.o.

ul. Złota 59,
00-120 Warszawa

https://www.enelx.com/pl/pl

2.

Enspirion Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

https://enspirion.pl

3.

LERTA JRM Sp. z o.o.

Naramowicka 76
61-622 Poznań

https://lerta.energy

4. Respect Energy S.A. ul. Ludwika Rydygiera 8
01-793 Warszawa
https://respect.energy

5.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków

https://biznes.tauron.pl

Kolejność na liście jest alfabetyczna.

Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego, czyli OSD, to przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, jego eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej, a także niezbędną rozbudowę. Pięciu głównych OSD, którzy swoje sieci dystrybucyjne mają przyłączone do sieci OSP to: Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. i TAURON Dystrybucja S.A. Wskazani powyżej OSD, zgodnie z zasadami określonymi w WDB, przeprowadzają proces certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) i wydają Certyfikaty dla ORed, odpowiednio do miejsca przyłączenia, tj. lokalizacji, w której położony jest dany ORed. Uzyskanie aktywnego Certyfikatu dla ORed jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usługi IRP przez aktywnego odbiorcę energii elektrycznej.

Aktualna lista wszystkich OSD w Polsce znajduje się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki https://rejestry.ure.gov.pl/