Godło – Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski

Dostawcy usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru, którzy mają podpisane umowy otrzymają przyznawane przez PSE godło – Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski, potwierdzające zaangażowanie w budowę stabilnego systemu elektroenergetycznego kraju. Zamieszczenie godła na stronie internetowej oraz w innych materiałach informacyjnych pozytywnie wpływa na wizerunek podmiotu uczestniczącego w usłudze IRP wzmacniając jego postrzeganie przez otoczenie jako firmy zaangażowanej społecznie. Godło, w formie elektronicznej, można pozyskać od swojego agregatora lub bezpośrednio od PSE.

Godło Programów DSR