Wykonanie obowiązków mocowych

Harmonogram składania oświadczeń o demonstracji

Terminy składania oświadczeń o demonstracji za poszczególne kwartały 2024 r.

 

Jednostkowa stawka kary za niewykonanie obowiązku mocowego

Informacja o jednostkowej stawce kary za niewykonanie obowiązku mocowego obowiązującej w danym roku dostaw jest dostępna na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Instrukcje

Subskrypcja informacji o okresie przywołania na rynku mocy oraz powiadomień o testowym okresie przywołania na rynku mocy

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Subskrypcja informacji o okresach przywołania na rynku mocy oraz powiadomień o testowym okresie przywołania na rynku mocy (Wersja: 1.4)

Demonstracja

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego - demonstracja (Wersja: 1.2)

Testowy okres przywołania na rynku mocy

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – testowy okres przywołania na rynku mocy (Wersja: 1.3)

Okres przywołania na rynku mocy

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – okres przywołania na rynku mocy (Wersja: 1.2)

Raporty danych pomiarowych

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Raporty danych pomiarowych (Wersja: 1.0)

Dokument potwierdzający poniesienie kosztów związanych z testowym okresem przywołania na rynku mocy

Zalecenia dotyczące sporządzenia dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów związanych z testowym okresem przywołania na rynku mocy 

 

 

Narzędzia obliczeniowe

 

Jednostki fizyczne wytwórcze

Narzędzie umożliwiające obliczenie wielkości mocy dostarczonej do systemu (wersja: 1.0)

Przykład obliczenia wielkości mocy dostarczonej do systemu

 

Jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania

Narzędzie umożliwiające wyznaczenie wielkości wykonania obowiązku mocowego DSR (Plik umożliwia obliczenie wykonania dla doby, w której okres przywołania na rynku mocy wystąpił więcej niż raz. Wersja: 1.2)

Przykład obliczenia wielkości mocy dostarczonej do systemu DSR