XBID

Czym jest inicjatywa XBID i jak zmieni europejski rynek energii elektrycznej? 

Cross-Border Intraday (XBID) to mechanizm umożliwiający zawieranie transakcji handlowych na rynku energii w dobie bieżącej (intraday). Dokument tłumaczący zasady funkcjonowania XBID jest dostępny na stronie PSE. Dodatkowo PSE opublikowały także zestaw pytań i odpowiedzi na temat rozwiązania XBID i jego wpływu na europejski rynek energii.

Nowe informacje na temat projektu XBID będą publikowane w zakładce https://www.pse.pl/xbid.