XBID

Czym jest inicjatywa XBID i jak zmieni europejski rynek energii elektrycznej? 

Cross-Border Intraday (XBID) to mechanizm umożliwiający zawieranie transakcji handlowych na rynku energii w dobie bieżącej (intraday). Dokument tłumaczący zasady funkcjonowania XBID jest dostępny na stronie PSE. Dodatkowo PSE opublikowały także zestaw pytań i odpowiedzi na temat rozwiązania XBID i jego wpływu na europejski rynek energii.

Strona dotycząca XBID w serwie ENTSO-E: https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sidc/

 

Aktualności dotyczące XBID:

17.01.2020 - Wspólny komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) i Svenska Kraftnät (Svk) w sprawie aktywowania SIDC (XBID) na połączniu Polska-Szwecja

28.11.2019 - Udany start drugiej fali SIDC.

21.11.2019 - Polska włączona do europejskiego mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Single Intra-Day Coupling – SIDC/XBID)

7.11.2019PSE and SEPS common statement on Intra-Day Market allocation on the Polish-Slovak border

05.11.2019 - Informacja o planowanym uruchomieniu europejskiego rynku Intra-Day (SIDC) na połączeniach transgranicznych Polski

13.06.2019 - Rok od uruchomienia systemu XBID