Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE liderem branżowym w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2020

9 czerwca 2020, 14:18

PSE liderem branżowym w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2020
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zajęły pierwsze miejsce w XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii paliwa, energetyka, wydobycie. To awans o jedną pozycję w stosunku do zeszłego roku. Spółka awansowała także w klasyfikacji generalnej - znalazła się na piątym miejscu wobec szóstej pozycji sprzed roku.

PSE są jednym z największych operatorów systemu przesyłowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka przyczynia się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (z ang. Sustainable Development Goals - SDG) poprzez realizację swojej strategii biznesowej, strategii zrównoważonego rozwoju, a także wieloletniego planu rozwoju systemu przesyłowego. Dokumenty te są odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, technologiczne oraz regulacyjne, przed którymi stoi system elektroenergetyczny.

Pozycja lidera energetycznego w Rankingu Odpowiedzialnych Firm to dowód uznania dla wieloletniej, codziennej pracy, determinacji oraz dużej aktywności Polskich Sieci Elektroenergetycznych w obszarze społecznej odpowiedzialności. Dziękuję wszystkim naszym pracownikom, którzy się do tego sukcesu przyczynili. Odpowiedzialność jest jedną z kluczowych wartości naszej firmy, a naszym podstawowym celem jest zapewnienie niezawodnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju z uwzględnieniem warunków do zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego. To dla naszej firmy wielkie zobowiązanie, dlatego też doskonalimy naszą strategię biznesową, wewnętrzne procesy i standardy – podkreśliła Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE.

Po raz trzeci bierzemy udział w tym rankingu i  co roku podnosimy swoją pozycję. To pokazuje nasze zaangażowanie w realizację strategii i wynikających z niej projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju krajowej gospodarki i społeczeństwa. Działamy odpowiedzialnie w każdym obszarze naszej aktywności biznesowej: dostosowujemy system elektroenergetyczny do wyzwań klimatycznych, związanych z nowymi technologiami czy zmieniającym się prawem. Prowadzimy inwestycje i utrzymujemy infrastrukturę z troską o środowisko naturalne – zaznaczyła Małgorzata Jachimowska-Noworyta, Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju PSE.

Mniejsze emisje dzięki inwestycjom

PSE utrzymują także pozycję lidera w polskiej branży energetycznej w dziedzinie raportowania wpływu. Raport spółki pod hasłem „Napełniamy Polskę mocą” jest najbardziej zaawansowaną formą sprawozdawczości.

W ubiegłym roku Spółka po raz pierwszy zmierzyła swój ślad węglowy zgodnie z międzynarodowym standardem Greenhouse Gas Protocol. Według metody obliczania market-based, całkowita wielkość emisji PSE w 2018 r. wyniosła 1,6 mln t CO2 (z zastosowaniem wskaźników emisji specyficznych dla sprzedawców energii elektrycznej).

Niemal 99 proc. źródeł emisji gazów cieplarnianych w PSE jest związana z produkcją energii elektrycznej wykorzystywanej na pokrycie strat powstałych w procesie przesyłania energii. Za pozostały 1 proc. odpowiada przede wszystkim zużycie energii elektrycznej i cieplnej w budynkach, emisja SF6 (sześciofluorku siarki), wykorzystywanego jako izolator w urządzeniach, oraz spalanie paliw w samochodach służbowych.

Spółka podejmuje wysiłki, by ograniczać straty w sieci przesyłowej i poprzez to przyczynić się do zmniejszenia emisji. Jest to możliwe m.in. dzięki jednemu z najbardziej ambitnych w Europie programów inwestycyjnych na rzecz rozwoju infrastruktury przesyłowej. Spółka realizuje obecnie 164 projekty o szacowanej wartości ponad 12 mld zł, w ramach których modernizowane lub budowane są linie najwyższych napięć i stacje elektroenergetyczne.

Edukacja i współpraca

PSE prowadzą też działania edukacyjne, przy których blisko współpracują z mieszkańcami gmin, na terenie których znajduje się infrastruktura PSE. Jedną z takich inicjatyw jest pierwsza edycja programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, wspierającego projekty ważne dla lokalnych społeczności i mające długofalowy wpływ na ich otoczenie i komfort życia. W pierwszej edycji dofinansowanie otrzymały projekty z prawie 80 gmin w całej Polsce. Z ich efektów korzysta ponad 110 tys. osób.

W walce z wirusem

Spółka zaangażowała się aktywnie w walkę z pandemią Covid-19. Podjęto dodatkowe działania, które pomogły lokalnym partnerom spółki dostosować się do nowej rzeczywistości.

- Żyjemy dziś w czasach przełomu i jednocześnie wielkiej niepewności– Nie wiemy, jak będzie wyglądał świat, gospodarka i społeczeństwo za kilka lat, a nawet za kilka miesięcy. Jedni czekają na cud, inni zatrzymali się w bezruchu, a tylko niektórzy właśnie teraz podejmują największe wyzwania, pamiętając o tym, że w czasach wielkiego kryzysu pojawiają się też największe szanse. Jednocześnie też widać niezwykłe ożywienie społeczne wśród ludzi biznesu, zarówno z tych małych, trochę większych lub z całkiem dużych firm. Pandemia wymusiła redefinicję roli biznesu w społeczeństwie –  podkreślił profesor Bolesław Rok.

Od wybuchu epidemii współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia, by w porozumieniu z nim przekazać darowizny pieniężne i rzeczowe dla wojewódzkich i powiatowych szpitali oraz instytucji sanitarnych – mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE. Lecznice otrzymały m.in. respiratory, kardiomonitory, pulsoksymetry, monitory funkcji życiowych pacjentów czy profesjonalny sprzęt do czyszczenia powierzchni. PSE zainicjowały także akcję #DajemyGminomMoc, przekazując do ponad 40 samorządów środki ochrony osobistej w postaci jednorazowych i wielorazowych maseczek, przyłbic oraz kombinezonów ochronnych.

O Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Uroczyste ogłoszenie wyników ROF odbyło się 4 czerwca podczas konferencji „Pozytywny biznes w Polsce. Pasja, innowacje i odpowiedzialność”. W tegorocznym rankingu wzięły udział 74 firmy. Ostatecznie do głównego zestawienia zakwalifikowało się 68 przedsiębiorstw.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to jedyne zestawienie firm działających w Polsce, w którym są one oceniane pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Partnerem ROF 2020 jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem merytorycznym jest Deloitte, zaś partnerem medialnym - „Dziennik Gazeta Prawna”. Partnerem technologicznym ROF jest SMART CSR.

Pełne wyniki XIII Rankingu Odpowiedzialnych Firm dostępne są na stronie:

www.rankingodpowiedzialnychfirm.pl

 

***

 

Autorami ankiety, na podstawie której wyłoniono laureatów są: profesor Bolesław Rok, z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, dziennikarz. Ankieta liczyła 44 pytań z kluczowych obszarów: etyczna kultura organizacyjna, zrównoważonego zarządzania, pozytywnego wpływu oraz wybranych wskaźniki odpowiedzialności m.in. z ochrony klimatu, emisji CO2, gospodarki obiegu zamkniętego, równych szans, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, czy też wolontariatu.