Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE publikują trzeci Raport wpływu – Napełniamy Polskę mocą

22 grudnia 2020, 09:46

PSE publikują trzeci Raport wpływu – Napełniamy Polskę mocą
5,39 mld zł łącznej wartości dodanej w krajowej gospodarce, w tym 2,75 mld zł bezpośredniej wartości wytworzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w sektorze elektroenergetycznym, a także 12-procentowa redukcja śladu węglowego – to kluczowe dane z najnowszego Raportu wpływu PSE, który prezentuje wpływ działalności spółki na jej otoczenie.

Publikacja ukazuje całościowy obraz operacyjnej i strategicznej działalności PSE, stopień realizacji najważniejszych celów i inicjatyw, w tym z obszaru odpowiedzialnego biznesu, oraz ich wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne, środowiskowe i biznesowe.

Przedstawiamy Raport wpływu PSE w niełatwym momencie, gdy codzienność każdego z nas została zaburzona na skutek pandemii COVID-19. Pomimo trudnego czasu, z dumą możemy poinformować, że strategię na lata 2017-2019 w znaczącym stopniu udało się zrealizować: zakończono 51 spośród 62 wyznaczonych inicjatyw. 11 inicjatyw, z uwagi na priorytet oraz wagę, znalazło kontynuację w strategii na lata 2020-2030. Strategia na kolejne dziesięć lat, którą również prezentujemy na stronach publikacji, jest odpowiedzią na wyzwania nowej rzeczywistości, która nas otacza, a także dynamicznie zmieniającego się rynku energii elektrycznej i otoczenia regulacyjnego  – mówi Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Zarządzanie wpływem

Po raz kolejny w celu obliczenia wpływu PSE na otoczenie skorzystano z modelu przepływów międzygałęziowych opracowanego przez noblistę Wassily’a Leontiefa. Działalność PSE w roku 2019 przyniosła 5,39 mld zł łącznej wartości dodanej w polskiej gospodarce, w tym 2,75 mld zł bezpośredniej wartości wytworzonej w sektorze elektroenergetycznym.

– W 2019 roku na inwestycje infrastrukturalne wydaliśmy 1,5 mld zł. Do 2030 roku planujemy przeznaczyć na ten cel aż 14 mld zł. Rozwój sieci przesyłowej zapewni bezpieczeństwo pracy systemu i dostaw energii, a także racjonalizację przyszłych kosztów – podkreśla Kłossowski.

Spółka odprowadziła także 942,5 mln zł podatków, opłat i składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wpływając tym samym na rozwój regionów.

W trosce o klimat

Dbałość o klimat i środowisko naturalne są na stałe wpisane w działalność spółki. W tej edycji raportu ponownie obliczyliśmy własny ślad węglowy. Całkowita wielkość emisji PSE w 2019 roku wyniosła 1,1 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Odnotowano redukcję emisji o 12 proc. w stosunku do roku 2017, w którym wyliczyliśmy emisje po raz pierwszy. Ten spadek w dużym stopniu jest efektem ograniczenia strat energii elektrycznej w czasie jej przesyłania – odpowiadają one za blisko 96 proc. emisji PSE.

Dzięki inwestycjom w nową infrastrukturę i modernizacji urządzeń, PSE udaje się stale ograniczać te straty – w 2019 roku wyniosły one 1,38 proc. całej przesłanej energii, podczas gdy jeszcze dwa lata temu współczynnik ten wynosił 1,6 proc. mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Bezpieczeństwo pracy systemu przede wszystkim

W raporcie szczególną wagę przywiązano do ukazania kluczowych wskaźników dla niezawodnego funkcjonowania systemu przesyłowego. Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej utrzymuje się na poziomie 99,99 proc., co potwierdza pewność zasilania wszystkich odbiorców usług przesyłania. Dobry wynik spółka odnotowała również dla wskaźnika dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU) - w 2019 roku osiągnął poziom 99,77 proc.

Dialog ze społecznością lokalną podstawą naszego działania

Linie najwyższych napięć mają często ponad 100 km długości i przebiegają przez wiele gmin. Wymaga to tysięcy uzgodnień z samorządami, właścicielami gruntów i urzędami. Dlatego tak istotny dla PSE jest dialog ze społecznościami lokalnymi. W roku 2019 odbyło się aż 746 spotkań z mieszkańcami. Spółka realizuje wiele inicjatyw na rzecz gmin, na terenie których jest lub będzie zlokalizowana infrastruktura przesyłowa.

Naszym flagowym projektem jest grantowy program „Wzmocnij swoje otoczenie”. Jako członkowie i bliscy sąsiedzi wielu społeczności, PSE czują się współodpowiedzialne za ich rozwój i poprawę jakości życia. Chcemy pomagać w integrowaniu i aktywizacji mieszkańców wokół spraw, które są dla nich istotne. W roku 2019 oraz w oraz w I połowie 2020 roku przeznaczyliśmy na projekty społeczne 4,4 mln zł. Z efektów programu korzysta już ponad 110 tys. osób  podkreśla Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Raport dostępny w sieci dla każdego

W trosce o środowisko, kolejny rok z rzędu, PSE udostępniły raport w formie interaktywnej strony internetowej. Do dyspozycji użytkowników oddano narzędzia usprawniające korzystanie z tego serwisu. Czytelnicy mają możliwość zaznaczenia interesujących ich fragmentów rozdziałów i zachowania w schowku ─ dzięki temu łatwiej do nich wrócić lub wygenerować plik pdf z wybranymi rozdziałami. Raport jest dostępny także w formie audio.

Publikacja oferuje możliwość filtrowania treści najbardziej istotnych dla poszczególnych grup interesariuszy. Wystarczy kliknąć na grupę, którą reprezentujemy, by pokazały się odpowiednie części raportu.

Zadbaliśmy o to, aby kolejna edycja raportu jeszcze lepiej spełniała oczekiwania naszych odbiorców. Stworzyliśmy przejrzystą strukturę i prostą nawigację, dodaliśmy także przewodnik, dzięki któremu można łatwo znaleźć interesujące nas informacje. Nowością w tej edycji raportu są interaktywne dane finansowe spółki. Tak jak w poprzednich latach zamieściliśmy ankietę. Odbiorcy mogą za jej pośrednictwem zgłaszać opinie na temat formy i treści opracowania. Integralną częścią raportu jest film, w którym zaprezentowano inwestycje infrastrukturalne PSE i ich  wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju – mówi Małgorzata Jachimowska-Noworyta, pełnomocnik Zarządu ds.  Zrównoważonego rozwoju GK PSE.

PSE doskonalą proces raportowania

Struktura i treść serwisu zostały przygotowane zgodnie z  wytycznymi Global Reporting Initiative Standards oraz Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council). Wiarygodność prezentowanych przez spółkę danych potwierdzają aż dwa certyfikaty w zakresie poprawności sporządzenia danych GRI oraz zmierzenia śladu węglowego. Oba dokumenty zostały przyznane PSE po audycie treści raportu.

Interaktywny raport spółki został udostępniony pod adresem online: https://raport.pse.pl