Zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej

Instrukcja złożenia wniosku o zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej (Wersja 1.0)

 

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności dotyczących zastąpienia jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej

Niniejszy dokument stanowi sugerowany wzór pełnomocnictwa uprawniającego do dokonywania czynności dotyczących zastąpienia jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej.

Pełnomocnictwo – zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej

 

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności dotyczących testu redukcji zapotrzebowania

Niniejszy dokument stanowi sugerowany wzór pełnomocnictwa uprawniającego do dokonywania czynności dotyczących testu redukcji zapotrzebowania.

Pełnomocnictwo – test redukcji zapotrzebowania