Powrót

Aktualizacja modelu danych migracji CSIRE

25 kwietnia 2022, 11:08

Aktualizacja modelu danych migracji CSIRE
OIRE zaktualizowało model migracji danych inicjalnych, które uczestnicy rynku mają dostarczyć CSIRE.

Najważniejsze zmiany w dokumencie:

  • aktualizacja diagramu wysokopoziomowej struktury danych podlegających migracji (model HLD),
  • dodanie nowych sekcji dla paczki Obiekt pomiarowy, np. Wspólnota prosumencka, Beneficjent systemu wsparcia i inne,
  • aktualizacja nazw sekcji atrybutów,
  • aktualizacja listy atrybutów i ich opisów.

Model danych migracji CSIRE dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/oire/model-danych-migracji-csire