Model danych migracji CSIRE

Celem procesu migracji danych jest przygotowanie danych inicjalnych niezbędnych do uruchomienia CSIRE.  Za dostarczenie tych danych odpowiedzialni są – zgodnie z zapisem Art. 20 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093) – uczestnicy rynku. Celem pośrednim tego procesu jest również przygotowanie przyszłych użytkowników CSIRE do wymiany danych za pośrednictwem tego systemu.

Uczestnikom migracji proces ten pozwoli:

  • odpowiednio przygotować dane źródłowe,
  • zlokalizować braki danych lub związane z nimi nieprawidłowości, które muszą zostać uzupełnione lub skorygowane,
  • zidentyfikować niezgodności w danych sprzedawców energii i operatorów systemów elektroenergetycznych w procesie walidacji krzyżowej.

Terminy w procesie migracji mają obecnie charakter poglądowy i zależą od wielu czynników, takich jak zmiany legislacyjne czy termin rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę usługi migracji. Wraz z postępem prac zostaną doprecyzowane dokładne terminy poszczególnych etapów.

Kluczowe terminy w procesie migracji danych planowane są na:

  • do 31.03.2022 r. – podpisanie umowy współpracy z uczestnikami migracji
  • od 01.04.2023 r. – przekazanie pierwszych danych do Narzędzia Migracji Danych
  • do 01.01.2024 – dostarczenie kompletnych danych przez Uczestników Migracji (wymóg ustawowy)
  • od 01.01.2024 do 01.07.2024 – migracja inicjalna (aktualnie rozpatrywane są różne warianty postępowania w tym okresie)
  • 01.07.2024 – uruchomienie systemu CSIRE (wymóg ustawowy)

Niniejsze informacje obejmują swoim zakresem jedynie kwestie związane z zasileniem CSIRE danymi inicjalnymi (tzw. migracja danych). Dokument nie stanowi ostatecznego materiału i będzie podlegać aktualizacjom oraz rozbudowie.

Wszelkie treści zawarte w dokumencie Model danych migracji – CSIRE (obrazy, grafiki, teksty i inne elementy) są chronione prawem autorskim lub innymi prawami ochronnymi. PSE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dokumencie oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o te informacje.

 

Model migracyjny danych CSIRE