Powrót

Animacja prezentująca najważniejsze informacje o OIRE i CSIRE

5 maja 2021, 12:05

Animacja prezentująca najważniejsze informacje o OIRE i CSIRE
W myśl projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne są wyznaczone do pełnienia funkcji Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE), który utworzy i będzie nadzorował Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE).

W CSIRE będą gromadzone i przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za jej sprzedaż oraz dostarczanie. Dzięki uruchomieniu tego systemu procesy zachodzące na detalicznym rynku energii elektrycznej zostaną znacznie usprawnione.

Na czym polega nowa rola PSE, jakie są podstawowe funkcje Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, co zyskają odbiorcy, prosumenci i inni uczestnicy rynku? Aby w prosty sposób odpowiedzieć na te pytania przygotowaliśmy krótką animację, do obejrzenia której zapraszamy: