Powrót

Aukcje dodatkowe na 2. i 3. kwartał roku dostaw 2022 zostały zakończone

16 marca 2021, 08:48

Aukcje dodatkowe na 2. i 3. kwartał roku dostaw 2022 zostały zakończone
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcje dodatkowe na 2. i 3. kwartał roku dostaw 2022 zostały zakończone.
  • Aukcja dodatkowa na 2. kwartał 2022 zakończyła się w rundzie 1.
  • Aukcja dodatkowa na 3. kwartał 2022 zakończyła się w rundzie 1.

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 247 z późn. zm.) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Jednocześnie informujemy, że aukcje dodatkowe na 1. i 4. kwartał roku dostaw 2022 nie zakończyły się i przebiegają zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie:

https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-1-kwartal-2022 - Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2022
https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-4-kwartal-2022 - Aukcja dodatkowa na 4. kwartał 2022