Powrót

Linia Czarna - Pasikurowice pod napięciem

18 marca 2021, 09:09

Linia Czarna - Pasikurowice pod napięciem
We wtorek 16 marca br. nową linią 400 kV Czarna - Pasikurowice po raz pierwszy popłynęła energia elektryczna. Linia jest w ruchu próbnym. To już trzecia inwestycja Polskich Sieci Elektroenergetycznych na Dolnym Śląsku ukończona w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Łącznie na nową infrastrukturę przesyłową w południowo-zachodniej Polsce spółka przeznaczy blisko miliard złotych.

Budowa linii 400 kV Czarna-Pasikurowice trwała blisko pięć lat.  Nowe połączenie o długości ok. 83 km zastąpi wysłużoną infrastrukturę z lat 60. XX wieku. Zapewni niezawodne dostawy energii elektrycznej do niemal trzech milionów odbiorców w województwie dolnośląskim. Jest ona niezbędna również dla wyprowadzenia w głąb kraju energii elektrycznej wytworzonej w Elektrowni Turów.

Nowa linia przeszła z wynikiem pozytywnym próby napięciowe i jest gotowa do przesyłu energii elektrycznej.

Podanie napięcia oznacza zakończenie trwającej blisko pięć lat inwestycji, będącej elementem jednego z najważniejszych i najdłuższych ciągów liniowych w kraju. Łączy on stacje elektroenergetyczne Mikułowa pod Zgorzelcem, stację Pasikurowice pod Wrocławiem i stację Czarna pod Lubinem, a jego łączna długość wynosi ponad 155 km.

Na realizację inwestycji Czarna - Pasikurowice oraz rozbudowę i modernizację obsługujących ją stacji najwyższych napięć PSE pozyskały ponad 380 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.