Powrót

Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego II etapu reformy rynku bilansującego

9 marca 2021, 16:57

Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego II etapu reformy rynku bilansującego
9 marca br. odbyło się spotkanie inicjujące prace nad II etapem reformy rynku bilansującego zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Niżej przekazujemy link do zapisu spotkania oraz prezentację ze spotkania.

Spotkanie poprowadzili:

  • Paweł Pikus, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
  • Andrzej Midera, Dyrektor ds. Operacji Rynkowych w Departamencie Zarządzania Systemem, Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
  • Igor Lange, Naczelnik Wydziału Rynku Hurtowego w Departamencie Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W trakcie spotkania przedstawili oni zaktualizowany zakres i harmonogram wdrażania II etapu reformy RB w zakresie prac legislacyjnych, prac nad Warunkami Dotyczącymi Bilansowania oraz dostosowania systemów informatycznych, w tym próbnej eksploatacji zmodernizowanych systemów z udziałem uczestników rynku bilansującego.

Zapis spotkania dostępny jest na kanale PSE w serwisie YouTube (link)