Powrót

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023

13 kwietnia 2022, 14:50

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2023 przeprowadzonych w dniu 17 marca 2022 r.

Ww. informacja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/rynek-mocy-dokumenty-powiazane