Dokumenty powiązane

 

Dokumenty powiązane:

 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (treści ustawy)
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (wersja anglojęzyczna) - The Act of 8th  December 2017 on the capacity market (ENG.) (treść ustawy)
   
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 7 lutego 2018 r. zatwierdzająca mechanizm zdolności wytwórczych mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (rynek mocy) State aid No. SA.46100 (2017/N) - Poland - Planned Polish capacity mechanism - European Commission Decision of 7th February 2018 approving Polish capacity market (State aid No. SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism) (ENG.) (treść decyzji)
   
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 19/2022) w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023 (treść informacji)
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 22/2018) przedstawiająca wykaz usług, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o rynku mocy (treść informacji)
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 27/2020) w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na kwartały roku 2021 (treść informacji)
 • Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian określonych w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy (treść komunikatu)
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 63/2020) w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021 (treść informacji)
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 2/2022) w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2026 (treść informacji)
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 23/2021) w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022 (treść informacji)
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 2/2021) w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2025 (treść informacji)
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 106/2019) w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2024 (treść informacji)
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 14/2019) w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2023 (treść informacji)
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 103/2018) w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2022 (treść informacji)
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 99/2018) w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2021 (treść informacji)
 • Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 17/2018) w sprawie obowiązku poddania się certyfikacji ogólnej przez właścicieli jednostek wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (treść komunikatu)
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (treść rozporządzenia)
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (wersja anglojęzyczna) – The Regulation of the Minister of Energy of 18th July 2018 on the execution, settling and demonstrating the capacity obligation and concluding transactions on the secondary market (ENG.) (treść rozporządzenia)
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023 (treść rozporządzenia)
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych (treść rozporządzenia)
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych (wersja anglojęzyczna) - Regulation on the financial collateral to be provided by the capacity providers and the pre-auctions’ participants (ENG.) (treść rozporządzenia)
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021 (treść rozporządzenia)
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021 (wersja anglojęzyczna) - The Regulation of the Minister of Energy of 2nd August 2019 on parameters for the main auction for delivery year 2024 and the parameters for the additional auctions for delivery year 2021 (ENG.)  (treść rozporządzenia)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022 (treść rozporządzenia)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022 (wersja anglojęzyczna) - The Regulation of the Minister of Climate of 6th August 2020 on parameters for the main auction for delivery year 2025 and the parameters for the additional auctions for delivery year 2022 (ENG.) (treść rozporządzenia)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (treść rozporządzenia)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023 (treść rozporządzenia)  - The Regulation of the Minister of Climate of 12th August 2021 on parameters for the main auction for delivery year 2026 and the parameters for the additional auctions for delivery year 2023 (ENG.) (treść rozporządzenia)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024 (treść rozporządzenia)- The Regulation of the Minister of Climate of 10th August 2022 on parameters for the main auction for delivery year 2027 and the parameters for the additional auctions for delivery year 2024 (ENG.) (treść rozporządzenia)