Powrót

OIRE publikuje model danych migracji CSIRE

28 grudnia 2021, 09:56

OIRE publikuje model danych migracji CSIRE
Przygotowanie danych inicjalnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu migracji danych i uruchomienia CSIRE. Za dostarczenie danych do migracji odpowiedzialni są uczestnicy rynku, którym działanie to pozwoli:
  • odpowiednio przygotować dane źródłowe,
  • zlokalizować braki danych lub związane z nimi nieprawidłowości, które muszą zostać uzupełnione lub skorygowane,
  • zidentyfikować niezgodności w danych sprzedawców energii i operatorów systemów elektroenergetycznych w procesie walidacji krzyżowej.

Proces ten przygotuje też przyszłych użytkowników systemu do wymiany danych za pośrednictwem CSIRE.

Model danych migracji CSIRE dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/oire/model-danych-migracji-csire