Powrót

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE

3 listopada 2020, 17:22

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne:

Standardowe Specyfikacje Techniczne dla nowych autotransformatorów:

Zaktualizowane dokumenty, obowiązujący w spółce, obejmują:

Najważniejsze zmiany dotyczyły kwestii:

  • Zmniejszenia mocy uzwojenia TN wszystkich rodzajów AT do 10 MVA.
  • Zmiany sposobu wyprowadzenia uzwojenia TN na tradycyjne izolatory przepustowe.
  • Rezygnacji ze Sterownika Układu Chłodzenia (SUC) na rzecz modelu cieplnego opartego o termometry rozszerzalnościowe.
  • Uwzględnienia doboru, dostawy i montażu na konstrukcji kadzi warystorowych ograniczników przepięć dla wszystkich stron AT.

Specyfikacje zastępują odpowiednio specyfikacje dotychczas stosowane.

 

„Standard budowy Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych (SUGW) auto/transformatorów sieciowych, dławików kompensacyjnych i przesuwników fazowych” nr kodowy PSE-SF.SUGW/2020

Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce określa wymagania i zalecenia dotyczące projektowania, instalowania i konserwacji Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych (SUGW) – instalacji zraszaczowych służących do gaszenia, we wczesnym stadium pożaru, auto/transformatorów sieciowych, dławików kompensacyjnych oraz przesuwników fazowych.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio specyfikację dotychczas stosowaną.

 

„Oświetlenie elektryczne na stacji elektroenergetycznej” nr kodowy PSE-SF.Oświetlenie_na_stacji/2020

Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce stanowi zbiór podstawowych wymagań technicznych i funkcjonalnych, które powinno spełniać oświetlenie elektryczne miejsc pracy we wnętrzach budynków technologicznych i w przestrzeniach zewnętrznych stacji elektroenergetycznych: projektowanych, budowanych, rozbudowywanych i modernizowanych przez PSE S.A.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio specyfikację dotychczas stosowaną.

 

Specyfikacje dostępne są na www.pse.pl/dokumenty