Powrót

Komunikat dot. wstrzymania publikacji informacji rynkowych

15 listopada 2019, 18:36

Komunikat dot. wstrzymania publikacji informacji rynkowych

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 15 listopada 2019 r. dotyczący wstrzymania publikacji informacji rynkowych.

OSP informuje o wstrzymaniu publikacji informacji rynkowych na stronie internetowej PSE oraz udostępniania informacji na centralną platformę informacyjną ENTSO-E (Transparency Platform). Przerwa wystąpi w dniu 18.11.2019 r. w godzinach od 14:30 do 19:00.

Przedmiotowe wstrzymanie publikacji jest związane z realizacją prac modernizacyjnych w celu wdrożenia Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (Single Intraday Coupling - SIDC). Brakujące dane zostaną uzupełnione niezwłocznie po zakończeniu prac modernizacyjnych.