Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

19 lutego 2020, 14:06

Zatwierdzenie Kart aktualizacji nr CO/3/2019, CK/8/2019, CB/25/2019
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Kart aktualizacji: nr CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna, nr CK/8/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz nr CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze...

Więcej...

7 lutego 2020, 16:18

Projekt Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego...

Więcej...

30 stycznia 2020, 15:54

Zatwierdzenie Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 30 stycznia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.1.2020.ŁW z dnia 29 stycznia 2020 r. postanowił: ...

Więcej...

30 stycznia 2020, 14:30

Wspólny komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) i Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) w sprawie uruchomienia przejściowego rozwiązania dla rynku Intra-Day dla granicy polsko-słowackiej
W nawiązaniu do informacji przekazanej komunikatem z dnia 7 listopada 2019 r. , Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) i Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) informują, że uruchomienie przejściowego, opartego na mechanizmie aukcji typu explicite, rozwiązania dla rynku Intra-Day dla granicy polsko-słowackiej jest zaplanowane na 4 lutego 2020 r. (pierwsza doba handlowa). Rozwiązanie przejściowe zostało zatwierdzone do stosowania w ramach pkt 2.2.6.1 Karty aktualizacji nr CB/26/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i...

Więcej...

28 stycznia 2020, 15:30

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na marzec 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2020 r. i kończący się z dniem 31 marca 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 stycznia 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

15 stycznia 2020, 15:30

Projekt Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP przekazany do URE
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 13 stycznia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci...

Więcej...

30 grudnia 2019, 14:44

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na luty 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2020 r. i kończący się z dniem 29 lutego 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 30 grudnia 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

23 grudnia 2019, 16:06

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie). Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie , który w dniu 23 grudnia 2019 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP,...

Więcej...

18 grudnia 2019, 15:52

Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2020
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej. Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.4.16.2019.BTS/JSz zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2020 r. Decyzja...

Więcej...

13 grudnia 2019, 13:38

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, w dniu 26 listopada 2019 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP zaproponowanych w ww. Karcie aktualizacji. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z...

Więcej...

9 grudnia 2019, 17:28

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie konsultacji projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030
PSE S.A., pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poddają pod konsultacje zainteresowanych stron projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030 (dalej: PRSP). Zainteresowane strony, biorące udział w konsultacjach, zostały wymienione w pkt 3.1.5. w rozdziale 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. ...

Więcej...

27 listopada 2019, 15:12

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na styczeń 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2020 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 listopada 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

25 listopada 2019, 16:00

Komunikat dotyczący Kart aktualizacji IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 25 listopada 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Kart aktualizacji nr: CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna; CK/8/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci; CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi ...

Więcej...

21 listopada 2019, 11:59

Podpisanie umów o świadczenie interwencyjnej rezerwy zimnej z TAURON Wytwarzanie S.A.
PSE S.A. i TAURON Wytwarzanie S.A. podpisały umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej. W ramach umów zawartych na okres od: 1 stycznia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku (w zakresie jednostki wytwórczej nr 3 w Elektrowni Siersza i jednostki wytwórczej nr 8 w Elektrowni Stalowa Wola), 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku (w zakresie jednostki wytwórczej nr 6 w Elektrowni Siersza i jednostki wytwórczej nr 1 w Elektrowni...

Więcej...

21 listopada 2019, 09:41

Podpisanie umowy o świadczenie interwencyjnej rezerwy zimnej z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Informujemy, że PSE S.A. i PGE GiEK S.A. podpisały umowę, w ramach której PGE GiEK S.A. będzie świadczyła na rzecz PSE S.A. usługę interwencyjnej rezerwy zimnej, polegającą na dysponowaniu oraz wykorzystaniu przez OSP jednostek wytwórczych 1 i 2 w Elektrowni Dolna Odra do interwencyjnego równoważenia bilansu mocy czynnej w celu zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa pracy KSE. Umowa będzie obowiązywać od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Więcej...

15 listopada 2019, 18:36

Komunikat dot. wstrzymania publikacji informacji rynkowych
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 15 listopada 2019 r. dotyczący wstrzymania publikacji informacji rynkowych. OSP informuje o wstrzymaniu publikacji informacji rynkowych na stronie internetowej PSE oraz udostępniania informacji na centralną platformę informacyjną ENTSO-E (Transparency Platform). Przerwa wystąpi w dniu 18.11.2019 r. w godzinach od 14:30 do 19:00 . Przedmiotowe...

Więcej...

13 listopada 2019, 12:25

Testowa aukcja rynku mocy - 21 listopada 2019 r.
PSE S.A. zapraszają wszystkich chętnych do udziału w testowej aukcji mocy, która odbędzie się dnia 21 listopada 2019 r. Aukcja testowa pozwoli na zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi udział w nadchodzącej aukcji głównej. Dopuszczenie do udziału w aukcji testowej poprzedzone będzie testowymi procesami certyfikacji, które odbędą się w dniach 18 i 19 listopada 2019 r . ...

Więcej...

12 listopada 2019, 14:40

Projekt Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego...

Więcej...

12 listopada 2019, 14:22

Zatwierdzenie Karty aktualizacji nr CB/24/2019 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 12 listopada 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/24/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr...

Więcej...

12 listopada 2019, 13:36

Komunikat dot. zawieszenia przyjmowania zgłoszeń GWM oraz udostępnia zdolności przesyłowych Wymiany Międzysystemowej dla Rynku Dnia Bieżącego
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 12 listopada 2019 r. dotyczący zawieszenia przyjmowania zgłoszeń GWM oraz udostępnia zdolności przesyłowych Wymiany Międzysystemowej dla Rynku Dnia Bieżącego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują o zawieszeniu przyjmowania Grafików Wymiany Międzysystemowej (GWM) w ramach Rynku Dnia Bieżącego Wymiany...

Więcej...

Strona 9 z 41
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 161 - 180 z 812 rezultatów.