Powrót

Komunikat OSP dotyczący pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów po 2017 roku

30 listopada 2017, 15:47

Komunikat OSP dotyczący pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów po 2017 roku

Komunikat OSP dotyczący pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów po 2017 roku

Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) w listopadzie 2016 roku w „Informacjach o zasobach wytwórczych KSE” publikowanych na stronie www.pse.pl informował, że od 1 stycznia 2018 roku moc bloku 1 w Elektrowni Bełchatów zostanie obniżona z 370 MW do 0 MW.

Ze względu na konieczność zapewnienia przez OSP bezpieczeństwa pracy KSE po 2017 roku, OSP informuje, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna podjęła decyzję o pozostawieniu w eksploatacji bloku 1 w Elektrowni Bełchatów do końca 2018 roku.

OSP informuje również, że zważywszy na wymagania środowiskowe blok 1 w Elektrowni Bełchatów będzie pracować w 2018 roku w wymiarze nie większym niż 1500 godzin oraz nie będzie mógł pracować z pełną mocą 370 MW  - jego moc osiągalna uwarunkowana będzie wysokością rzeczywistych emisji w odniesieniu do poziomów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r (Dz.U. z 2014, poz. 1546 z późn. zm.).