Powrót

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP

5 grudnia 2016, 15:33

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 5 grudnia 2016 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WIR.4320.3.2016/LK z dnia 25 listopada 2016 r. postanowił:

  1. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. (uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r. oraz zmienioną decyzjami: nr DPK-4320-2(2)/2010/KS z dnia 20 września 2010 r., DPK-4320-2(4)/2010/LK z dnia 10 listopada 2010 r., DPK-4321-2(6)/2010/2012/LK/AKG z dnia 31 lipca 2012 r., DPK-4320-2(8)/2010/2012/LK z dnia 16 listopada 2012 r., DPK-4320-2(13)/2010/2012/LK z dnia 14 grudnia 2012 r., DPK-4320 2(16)/2010¸2013/LK z dnia 29 stycznia 2013 r., DPK-4320-2(18)/2010/2012/KS z dnia 30 stycznia 2013 r., DRR-4320-2(26)/2010/2013/JRz z dnia 18 listopada 2013 r., DRR-4320-2(27)/2010/2013/JRz z dnia 10 grudnia 2013 r., DRR-4320-2(38)/2010/2014/LK z dnia 26 maja 2014 r., DRR-4320-2(40)/2010/2014/LK z dnia 31 lipca 2014 r., nr DRR-4320-2(48)/2010/2014/LK z dnia 6 listopada 2014 r., nr DRR-0732-2(57)/2010/2015/LK z dnia 15 grudnia 2015 r., nr DRR-4320-2(72)/2010/2015/MH z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz nr DRR-0732-2(78)/2010/2016/LK z dnia 16 czerwca 2016 r.) poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zmian określonych w opracowanej przez PSE S.A. Karcie aktualizacji nr CB/16/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (nazywanej dalej również „Kartą aktualizacji nr CB/16/2016”) z wyłączeniem zmian określonych w części zatytułowanej „Modyfikacja zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy”.
  2. Ustalić termin wejścia w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określonych w Karcie aktualizacji nr CB/16/2016 z wyłączeniem wskazanym w pkt 1, na dzień 1 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym Operator Systemu Przesyłowego publikuje na swojej stronie internetowej, pod adresem www.pse.pl, decyzję nr DRR.WIR.4320.3.2016/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wraz z załączoną do decyzji Kartą aktualizacji nr CB/16/2016 oraz jednolity tekst Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, uwzględniający zmiany zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z wyżej powołaną decyzją nr DRR.WIR.4320.3.2016/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, określone Kartą aktualizacji nr CB/16/2016 w części zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.