Powrót

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

2 listopada 2021, 12:19

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 2 listopada 2021 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.744.23.2021.ŁW z dnia 29 października 2021 r. postanowił:

  1. Zmienić decyzję o znaku DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r., z późn. zm., poprzez zatwierdzenie zmian Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej „WDB”), określonych w Zmianach nr 4/2021 WDB.
  2. Ustalić termin wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 1, na jeden miesiąc od dnia opublikowania ich na stronie internetowej OSP.

Mając powyższe na uwadze OSP, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, na swojej stronie internetowej, zamieszcza powołaną na wstępie decyzję Prezesa URE, zatwierdzone przez Prezesa URE Zmiany nr 4/2021 WDB oraz tekst jednolity WDB uwzględniający zmiany wprowadzone Zmianami nr 4/2021 WDB obowiązujący od dnia 2 grudnia 2021 r.

 

Dokumenty do pobrania: