Powrót

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 30.12.2020

23 grudnia 2020, 17:05

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 30.12.2020

OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE w dniu 30.12.2020 r. w godz. od 06:55 do 15:30, planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska). Ponadto w godzinach tych nie będą obsługiwane i realizowane transakcje handlowe w ramach alokacji explicit intraday na granicy SEPS-PSE (Słowacja- Polska).  

Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach SIDC nie będzie realizowany. Transakcje wymiany transgranicznej SIDC zawarte do momentu zawieszenia alokacji (Service Halt) będą normalnie obsługiwane. Zawieszenie procesu SIDC nie wpływa na obsługę procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego, który będzie normalnie realizowany.