Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP- Bilansowanie

1 sierpnia 2018, 15:31

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP- Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP -Bilansowanie). OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 1 sierpnia 2018 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami), zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do 31 sierpnia 2018 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 25 38, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie, dołączonym do niniejszego komunikatu, dostępnym również w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie OSP zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym zostaną zaprezentowane podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie. Spotkanie to odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00, w siedzibie PSE  S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, w auli im. Stefanii Kasprzyk (wejście główne do budynku). Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać telefonicznie, pod numer 22 242 19 25 lub mailem na adres: pse@pse.pl, do dnia 17 sierpnia 2018 r.