Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

11 marca 2020, 09:37

Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 1.0 . Standardy związane są z planowanym od 1 stycznia 2021 r. wdrożeniem Karty aktualizacji nr CK/12/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci i dotyczą procesu wymiany i zarządzania danymi strukturalnymi...

Więcej...

10 marca 2020, 08:50

Komunikat w sprawie konsultacji dotyczących waloryzacji wynagrodzenia
Informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA przygotowały zmiany do przyszłych umów z firmami wykonawczymi, które dotyczą realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, wprowadzające waloryzację wynagrodzenia oraz określające zasady jej dokonywania. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących projektowanych postanowień na adres mailowy konsultacje_waloryzacja@pse.pl na załączonym formularzu. Zgłoszenia...

Więcej...

6 marca 2020, 11:12

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, w dniu 21 lutego 2020 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP zaproponowanych w ww. Karcie aktualizacji. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z...

Więcej...

5 marca 2020, 18:01

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Warunków Dotyczących Bilansowania
Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją z dnia 5 marca 2020 r.; nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt postanowił: zatwierdzić dokument „Warunki dotyczące bilansowania na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania z dnia 27 lutego 2020 r. (dalej „Warunki Dotyczące Bilansowania”); ...

Więcej...

5 marca 2020, 17:12

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP, wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna, CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania i CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekty następujących Kart aktualizacji: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna, CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, które w dniu 5 marca 2020 r....

Więcej...

25 lutego 2020, 13:22

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na kwiecień 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2020 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 lutego 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

19 lutego 2020, 14:06

Zatwierdzenie Kart aktualizacji nr CO/3/2019, CK/8/2019, CB/25/2019
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Kart aktualizacji: nr CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna, nr CK/8/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz nr CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze...

Więcej...

7 lutego 2020, 16:18

Projekt Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego...

Więcej...

30 stycznia 2020, 15:54

Zatwierdzenie Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 30 stycznia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.1.2020.ŁW z dnia 29 stycznia 2020 r. postanowił: ...

Więcej...

30 stycznia 2020, 14:30

Wspólny komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) i Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) w sprawie uruchomienia przejściowego rozwiązania dla rynku Intra-Day dla granicy polsko-słowackiej
W nawiązaniu do informacji przekazanej komunikatem z dnia 7 listopada 2019 r. , Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) i Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) informują, że uruchomienie przejściowego, opartego na mechanizmie aukcji typu explicite, rozwiązania dla rynku Intra-Day dla granicy polsko-słowackiej jest zaplanowane na 4 lutego 2020 r. (pierwsza doba handlowa). Rozwiązanie przejściowe zostało zatwierdzone do stosowania w ramach pkt 2.2.6.1 Karty aktualizacji nr CB/26/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i...

Więcej...

28 stycznia 2020, 15:30

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na marzec 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2020 r. i kończący się z dniem 31 marca 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 stycznia 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

15 stycznia 2020, 15:30

Projekt Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP przekazany do URE
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 13 stycznia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci...

Więcej...

30 grudnia 2019, 14:44

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na luty 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2020 r. i kończący się z dniem 29 lutego 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 30 grudnia 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

23 grudnia 2019, 16:06

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie). Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie , który w dniu 23 grudnia 2019 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP,...

Więcej...

18 grudnia 2019, 15:52

Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2020
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej. Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.4.16.2019.BTS/JSz zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2020 r. Decyzja...

Więcej...

13 grudnia 2019, 13:38

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP wynikających z Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, w dniu 26 listopada 2019 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP zaproponowanych w ww. Karcie aktualizacji. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z...

Więcej...

9 grudnia 2019, 17:28

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie konsultacji projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030
PSE S.A., pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poddają pod konsultacje zainteresowanych stron projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030 (dalej: PRSP). Zainteresowane strony, biorące udział w konsultacjach, zostały wymienione w pkt 3.1.5. w rozdziale 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. ...

Więcej...

27 listopada 2019, 15:12

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2020 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na styczeń 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2020 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 listopada 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

25 listopada 2019, 16:00

Komunikat dotyczący Kart aktualizacji IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 25 listopada 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Kart aktualizacji nr: CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna; CK/8/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci; CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi ...

Więcej...

21 listopada 2019, 11:59

Podpisanie umów o świadczenie interwencyjnej rezerwy zimnej z TAURON Wytwarzanie S.A.
PSE S.A. i TAURON Wytwarzanie S.A. podpisały umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej. W ramach umów zawartych na okres od: 1 stycznia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku (w zakresie jednostki wytwórczej nr 3 w Elektrowni Siersza i jednostki wytwórczej nr 8 w Elektrowni Stalowa Wola), 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku (w zakresie jednostki wytwórczej nr 6 w Elektrowni Siersza i jednostki wytwórczej nr 1 w Elektrowni...

Więcej...

Strona 12 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 221 - 240 z 878 rezultatów.