Powrót

Komunikat OSP z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

31 lipca 2018, 17:16

Komunikat OSP z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stwierdziły wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w rozumieniu art. 3 pkt 16d) ustawy Prawo energetyczne, w dniu 31 lipca 2018 roku w godzinach od 15 do 22 na obszarze części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) obejmującej część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i koniński) i część województwa łódzkiego (podregion łódzki i skierniewicki).

OSP informuje, że stwierdzone zagrożenie nie oznacza konieczności ograniczenia poboru energii elektrycznej przez odbiorców. Ma ono charakter miejscowy oraz tymczasowy, i jest mitygowane przy wykorzystaniu przewidzianych w ustawie PE nadzwyczajnych środków po stronie wytwarzania energii elektrycznej.

OSP informuje, że służby dyspozytorskie OSP we współpracy ze służbami dyspozytorskimi operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców końcowych, podejmują na bieżąco działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

O wszelkich zmianach zaistniałej sytuacji OSP powiadomi odrębnym komunikatem.