Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

21 listopada 2019, 09:41

Podpisanie umowy o świadczenie interwencyjnej rezerwy zimnej z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Informujemy, że PSE S.A. i PGE GiEK S.A. podpisały umowę, w ramach której PGE GiEK S.A. będzie świadczyła na rzecz PSE S.A. usługę interwencyjnej rezerwy zimnej, polegającą na dysponowaniu oraz wykorzystaniu przez OSP jednostek wytwórczych 1 i 2 w Elektrowni Dolna Odra do interwencyjnego równoważenia bilansu mocy czynnej w celu zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa pracy KSE. Umowa będzie obowiązywać od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Więcej...

15 listopada 2019, 18:36

Komunikat dot. wstrzymania publikacji informacji rynkowych
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 15 listopada 2019 r. dotyczący wstrzymania publikacji informacji rynkowych. OSP informuje o wstrzymaniu publikacji informacji rynkowych na stronie internetowej PSE oraz udostępniania informacji na centralną platformę informacyjną ENTSO-E (Transparency Platform). Przerwa wystąpi w dniu 18.11.2019 r. w godzinach od 14:30 do 19:00 . Przedmiotowe...

Więcej...

13 listopada 2019, 12:25

Testowa aukcja rynku mocy - 21 listopada 2019 r.
PSE S.A. zapraszają wszystkich chętnych do udziału w testowej aukcji mocy, która odbędzie się dnia 21 listopada 2019 r. Aukcja testowa pozwoli na zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi udział w nadchodzącej aukcji głównej. Dopuszczenie do udziału w aukcji testowej poprzedzone będzie testowymi procesami certyfikacji, które odbędą się w dniach 18 i 19 listopada 2019 r . ...

Więcej...

12 listopada 2019, 14:40

Projekt Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego...

Więcej...

12 listopada 2019, 14:22

Zatwierdzenie Karty aktualizacji nr CB/24/2019 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 12 listopada 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/24/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr...

Więcej...

12 listopada 2019, 13:36

Komunikat dot. zawieszenia przyjmowania zgłoszeń GWM oraz udostępnia zdolności przesyłowych Wymiany Międzysystemowej dla Rynku Dnia Bieżącego
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 12 listopada 2019 r. dotyczący zawieszenia przyjmowania zgłoszeń GWM oraz udostępnia zdolności przesyłowych Wymiany Międzysystemowej dla Rynku Dnia Bieżącego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują o zawieszeniu przyjmowania Grafików Wymiany Międzysystemowej (GWM) w ramach Rynku Dnia Bieżącego Wymiany...

Więcej...

8 listopada 2019, 14:37

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa URE sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Wypełniając postanowienia art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informują, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.179.2019.PBa z dnia 21 października 2019 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31...

Więcej...

29 października 2019, 14:43

Komunikat dotyczący Kart aktualizacji IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna, CK/8/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi . Polskie...

Więcej...

28 października 2019, 15:34

Publikacja Załączników E do Standardów technicznych systemu WIRE wer.12.1.
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 28 października 2019 r. na stronie internetowej zostały opublikowane Załączniki E do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia wprowadzone Kartami aktualizacji nr CB/18/2018 oraz nr CB/22/2019 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Zmiany polegają na wprowadzeniu nowych...

Więcej...

28 października 2019, 13:15

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na grudzień 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2019 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2019 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 października 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

18 października 2019, 14:25

Komunikat dot. Karty aktualizacji nr CB/24/2019 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 18 października 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/24/2019 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 24 września 2019 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci...

Więcej...

16 października 2019, 15:02

Komunikat dot. Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 16 października 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.2.2019.PSt z dnia 9 października 2019 r....

Więcej...

30 września 2019, 14:18

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LISTOPAD 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na listopad 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2019 r. i kończący się z dniem 30 listopada 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 30 września 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A....

Więcej...

24 września 2019, 13:04

Komunikat dot. Karty aktualizacji nr CB/24/2019 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/24/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują...

Więcej...

13 września 2019, 13:17

Aktualizacja Standardów technicznych systemu SOWE i WIRE
Aktualizacja w schematach walidacji dla Standardów technicznych systemu WIRE oraz Standardów technicznych systemu SOWE, Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z ograniczeniem daty dla typu tDtCzas w Standardach technicznych systemu WIRE oraz Standardach technicznych systemu SOWE do maksymalnej wartości 2019-12-31 23:59:59, zaktualizowane zostały pliki typów wspólnych OSPDEF-WIRE i OSPDEF. Aktualizacja polega...

Więcej...

30 sierpnia 2019, 18:27

Komunikat dot. zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 30 sierpnia 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) decyzją nr DRR.WRE.4320.4.2019.PSt z dnia 30 sierpnia 2019 r. zatwierdził opracowane przez OSP...

Więcej...

26 sierpnia 2019, 11:47

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2019 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na październik 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2019 r. i kończący się z dniem 31 października 2019 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 sierpnia 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE...

Więcej...

19 sierpnia 2019, 15:07

Komunikat dot. Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 19 sierpnia 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci...

Więcej...

19 sierpnia 2019, 14:40

Publikacja wersji roboczej Załączników E do Standardów technicznych systemu WIRE wer.12.1
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej zostały opublikowane wersje robocze Załączników E do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia wprowadzone Kartami aktualizacji nr CB/18/2018 oraz nr CB/22/2019 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Zmiany polegają na wprowadzeniu nowych...

Więcej...

31 lipca 2019, 13:38

Projekt Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują...

Więcej...

Strona 13 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 241 - 260 z 878 rezultatów.