Powrót

Komunikat w sprawie konsultacji dotyczących waloryzacji wynagrodzenia

10 marca 2020, 08:50

Komunikat w sprawie konsultacji dotyczących waloryzacji wynagrodzenia

Informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA przygotowały zmiany do przyszłych umów z firmami wykonawczymi, które dotyczą realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, wprowadzające waloryzację wynagrodzenia oraz określające zasady jej dokonywania.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących projektowanych postanowień na adres mailowy konsultacje_waloryzacja@pse.pl na załączonym formularzu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 kwietnia 2020 roku.

W przypadku dużego zainteresowania i potrzeby wyjaśnienia wątpliwości, spółka przewiduje możliwość zorganizowania spotkań z wykonawcami.