Powrót

Publikacja Standardów technicznych systemu SOWE wer. 6.0 (aktualizacja 1.)

27 grudnia 2016, 14:41

Publikacja Standardów technicznych systemu SOWE wer. 6.0 (aktualizacja 1.)
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 r. na stronie internetowej zostały opublikowane Standardy techniczne systemu SOWE wer. 6.0 (aktualizacja 1.).

Wersja ta wprowadza zmiany dotyczące migracji oprogramowania systemowego i narzędziowego do nowych technologii lub wyższych wersji, w tym migrację IBM WebSphere MQ do wersji 8.0 jak również przejście na standard  szyfrowania TLS 1.2.. Aktualizacja części głównej Standardów technicznych systemu SOWE nie powoduje zmian w Załącznikach A, B i C do Standardów.

Jednocześnie OSP informuje, że zmiany po stronie węzłów lokalnych, związane z podniesieniem wersji  IBM WebSphere MQ do wersji wspieranej przez producenta, muszą być przeprowadzone przez Elektrownie w pierwszym półroczu 2017 r. Termin wprowadzenia zmian będzie uzgadniany indywidualnie z każdą z Elektrowni.