Powrót

Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2020

18 grudnia 2019, 15:52

Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2020

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej.

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.4.16.2019.BTS/JSz zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2020 r.

Decyzja Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 302 (2937) z dnia 17 grudnia 2019 r. i stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), zostanie wprowadzona przez PSE S.A. do stosowania po upływie 14 dni od daty jej opublikowania, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r.

Decyzja Prezesa URE wraz z tekstem Taryfy dostępne są na stronie www.pse.pl w folderze: Dokumenty/Taryfa dla energii elektrycznej/Taryfa 2020