Powrót

Wspólny komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) i Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) w sprawie uruchomienia przejściowego rozwiązania dla rynku Intra-Day dla granicy polsko-słowackiej

30 stycznia 2020, 14:30

Wspólny komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) i Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) w sprawie uruchomienia przejściowego rozwiązania dla rynku Intra-Day dla granicy polsko-słowackiej

W nawiązaniu do informacji przekazanej komunikatem z dnia 7 listopada 2019 r., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) i Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) informują, że uruchomienie przejściowego, opartego na mechanizmie aukcji typu explicite, rozwiązania dla rynku Intra-Day dla granicy polsko-słowackiej jest zaplanowane na 4 lutego 2020 r. (pierwsza doba handlowa). Rozwiązanie przejściowe zostało zatwierdzone do stosowania w ramach pkt 2.2.6.1 Karty aktualizacji nr CB/26/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, która wejdzie w życie w dn. 1 lutego 2020 r. Rozwiązanie przejściowe jest przewidziane do stosowania do momentu uruchomienia rozwiązania docelowego, tj. włączenia granicy polsko-słowackiej do mechanizmu jednolitego łączenia w ciągu dnia (SIDC).